Τι είναι ερημοποίηση

Από το Εργαστήριο Μελέτης & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 22:18:27,02/09/2020 Η ερημοποίηση αποτελεί μια διεργασία οικολογικής εξαλλοίωσης, η οποία αρχικά συναντάται σε ξηρές, ημίξηρες και...