Νέα σύνθεση Διοίκησης για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας -παράρτημα Θεσσαλονίκης

Νέα σύνθεση Διοίκησης για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, παράρτημα Θεσσαλονίκης 14:09:48,11/23/2017 Δράσεις  για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των εργαζόμενων καταναλωτών πραγματοποιεί  η  Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (παράρτημα Θεσσαλονίκης),...