Μονάδα Προσβασιμότητας για φοιτητές – φοιτήτριες με αναπηρία δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15:47:56,08/27/2018 Μονάδα Προσβασιμότητας για ανθρώπους με αναπηρία αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στόχος θα είναι η δωρεάν μεταφορά, η δημιουργία σταθμών εργασίας  με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,...