Κανένα σχέδιο δράσης από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την διάσωση Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών

Κανένα σχέδιο δράσης από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τη διάσωση Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών Του Τάκη Αλεξανδράκη, νομικού Ε.Κ.Π.Α. https://takisalexandrakis.blogspot.com/ Η έκτακτη ανάγκη δεν...