Ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου για διαστημικά ή διασωστικά ρομπότ

13:27:25,09/14/2018
Ο επίκουρος καθηγητής Ζhen Ni

O επίκουρος καθηγητής Zhen Ni “ανοίγει το δρόμο” για την υπολογιστική νοημοσύνη

«Σαν άνθρωποι θα σκέπτονται» oι μηχανές  και πιστεύεται πως  θα μπορούν να ερευνήσουν ακραία περιβάλλοντα ή να ανταποκριθούν γρήγορα  για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Πριν να συμβεί αυτό θα πρέπει οι μηχανικοί να επιλύσουν ορισμένα θεμελιώδη επιστημονικά προβλήματα, προκειμένου οι μηχανές να λειτουργήσουν σε αυτό το επίπεδο.

Σε ένα  σημαντικό κομμάτι της επίλυσης του ζητήματος εργάζεται ήδη ο  επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημιακού Κέντρου της Νότιας Ντακότα Zhen Ni, ο οποίος έχει χρηματοδοτηθεί για  μια έρευνα  ύψους 261.503  δολαρίων από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Η.ΠΑ.

Ο κ. Ni στοχεύει στην ανάπτυξη αλγορίθμων, οι οποίοι θα προγραμματίσουν τα έξυπνα συστήματα ελέγχου, ώστε χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα δεδομένα και να μάθουν γρήγορα το τι θα πρέπει να κάνουν. Οι αλγόριθμοι αυτοί θα ενσωματωθούν μελλοντικά  στις εφαρμογές πλοήγησης και ανίχνευσης  ενός διαστημικού ρομπότ.

Για αυτό το λόγο ο κ. Ni χρησιμοποιεί ήδη την υπολογιστική νοημοσύνη, τον  προσαρμοστικό  έλεγχο και  τη μηχανική μάθηση προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ενώ  συνεργάζεται με το ερευνητικό κέντρο  Ames της NASA, που εδρεύει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Ήδη από τον επίκουρο καθηγητή σχεδιάζεται η ενσωμάτωση των νέων αλγορίθμων, που θα χρησιμοποιηθούν  στα πειράματα  του κέντρου της NASA και για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου  θα απασχοληθεί κι ένας διδακτορικός φοιτητής.

Τα εξελιγμένα συστήματα ευφυούς ελέγχου της μάθησης, όπως είναι αυτό που αναπτύχθηκε για το διαστημικό ρομπότ θα μπορούσαν  μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιηθούν για  την καθοδήγηση των ανθρώπων προς  τις πλησιέστερες εξόδους στην περίπτωση εκκίνησης ενός δημόσιου  κτιρίου (π.χ. σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που λαμβάνει χώρα σ’ ένα εμπορικό κέντρο).

Oι ειδικοί, οι οποίοι  εργάζονται στο σύστημα ελέγχου αντιμετωπίζουν δύο μεγάλες προκλήσεις,  που είναι η αποτελεσματικότητα των δεδομένων και  η  ταχύτητα  της εκμάθησης.

«Θα αναπτύξω ένα νέο πλαίσιο μάθησης και συνεργατικού ελέγχου, που θα περιλαμβάνει την οικοδόμηση της ιστορικής βάσης δεδομένων και την εισαγωγή μιας νέας συνάρτησης πιθανότητας δειγματοληψίας για την ανάκληση αυτών των χρήσιμων εμπειριών από τη βάση δεδομένων», εξήγησε –  μεταξύ άλλων – ο κ. Ni.

Ήδη ένας  φοιτητής σε μια προηγούμενη τάξη έμαθε συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, που μπορεί  κατόπιν  να εφαρμοστεί σε ένα τρέχον πρόβλημα. Ο  φοιτητής  θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό που χρειάζεται,  για να λύσει το πρόβλημα. Κατόπιν, θα πρέπει ο ίδιος  να ανακτήσει τη φόρμουλα από εγχειρίδιο ή  ηλεκτρονική πηγή και να την εφαρμόσει, ώστε  να λύσει το πρόβλημα. Αυτό θα  πρέπει  να κάνει κι ένα έξυπνο σύστημα εκμάθησης  για μηχανές.

«Η διαστημική εφαρμογή  θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και ελπίζω να συμβάλω σε κάποιο μέρος της», ανέφερε ο κ.Ni. O επίκουρος καθηγητής  θα  ενσωματώσει μερικές από τις  σχετικές έρευνες στα μαθήματά του, ώστε  προς τους  φοιτητές  να δώσει  μια εικόνα για το διαστημικό  ρομπότ   και την τεχνολογία ελέγχου. «Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει «ν’  ανοίξει νέους δρόμους σταδιοδρομίας για τους σπουδαστές μας», κατέληξε.

©Typologos.com 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.