Συνεργάτης Επικοινωνίας ο «Τ» του έργου Teachers for SwanZ!

O «Τυπολόγος»

Συνεργάτης Επικοινωνίας

του έργου «Teachers for SwanZ»

 Μια ευκαιρία

για επαγγελματική εκπαίδευση

στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία

και στην Αυστρία! 

jpeg-optimizer-synergatis-epikoinonias-o-T-tou-ergou-teachers-for-swanz

Συνεργάτης Επικοινωνίας  του έργου για το χορό «Teachers for SwanZ», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο συντονίζει το Λύκειο Χορογραφίας «Floria Capsali» -Έδρα: Βουκουρέστι αποτελεί η πιστοποιημένη ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Τυπολόγος»

Συνεργάτης Επικοινωνίας  του έργου για το χορό «Teachers for SwanZ», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο συντονίζει το Λύκειο Χορογραφίας «Floria Capsali» (Έδρα: Βουκουρέστι) αποτελεί η πιστοποιημένη επαγγελματική ενημερωτική και ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Τυπολόγος»! Tο έργο «Teachers for SwanZ» είναι μία στρατηγική συνεργασία στον επαγγελματικό τομέα.

Η προβολή του έργου

Το όλο έργο προβάλλεται ξεχωριστά μέσα από τη κατηγορία «Teachers for SwanZ»  στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Στη Βικιπαίδεια αναφέρεται πως «στην αρχαία Ελλάδα ο χορός ήταν ένας από τους θεμελιώδεις κλάδους της εκπαίδευσης και θεωρούνταν αποτελεσματικός για τη καλλιέργεια, τη διατήρηση και την ενίσχυση των συναισθημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης».

Το έργο «Teachers for SwanZ»

και το πρόγραμμα Erasmus +

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κεντρική  ιδέα του  έργου είναι  ότι ο χορός είναι ουσιαστικό μέρος της ζωής και της εκπαίδευσης, που  διατηρείται ακόμη και σήμερα.  Η ιδέα υλοποιείται έμπρακτα μέσα από τις πρωτοποριακές εργασίας του Λυκείου Χορογραφίας «Floria Capsali» από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας,  το οποίο συντονίζει το έργο  «Teachers for SwanZ»,  που αποτελεί  μια στρατηγική συνεργασία στον επαγγελματικό τομέα.Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά στο χορό ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται εντός του 2022.

Οι άλλοι τρεις εταίροι του έργου 

Στις εργασίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και εκπαιδευτές από το συντονιστικό εκπαιδευτικό  ίδρυμα και από τους κάτωθι φορείς – εταίρους:

🔵Εθνική Σχολή Τεχνών «Prof. Vesselin Stoyanov» από το Ruse (Βουλγαρία). Ιστοσελίδα:

http://www.artrousse.com/.

🔵Εταιρεία «Attitude» από τη Βιέννη (Αυστρία). Ιστοσελίδα:

https://www.attitudestudios.at/.

🔵Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας  με έδρα στο Βουκουρέστι. Ιστοσελίδα:

https://uniunea-elena.ro/.

Η κεντρική αντίληψη

Η κεντρική αντίληψη αυτού του έργου για το χορό και της συνεργασίας, που το υλοποιεί, έγκειται στο εξής αντικρουόμενο πλαίσιο:

Αφενός, οι σχολές επαγγελματικού χορού προετοιμάζουν τα παιδιά για ένα από τα πιο ευαίσθητα, υπεύθυνα και όμορφα επαγγέλματα.

Αφετέρου,τουλάχιστον στις χώρες εταίρους, αυτά τα σχολεία δε δίνεται συχνά η πρέπουσα βαρύτητα και τα οποία λειτουργούν με περιορισμένους πόρους μέσα σε ένα εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τη πρωτοβουλία αυτή χαιρέτησε ένας από τους πιο σπουδαίους δασκάλους του σύγχρονου χορού, ο Ρουμάνος χορογράφος Gigi Căciuleanu ως πρέσβης αυτού του έργου.

Οι στόχοι 

Το έργο «Teachers for SwanZ» βοήθησε τους δασκάλους χορού να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους -εκπροσώπους της Generation Z-στους οποίους απευθύνθηκε μέσα από σημεία επαφής, τα οποία χρησιμοποιούν εκείνοι πιο συχνά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους. Η ομάδα του έργου ανέπτυξε κι υλοποίησε τους εξής στόχους:

🩰Ανάπτυξη- ενημέρωση βασικών ικανοτήτων για τους καθηγητές χορού στα ιδρύματα εταίρους. Ως αποτέλεσμα προέκυψε η εκδίπλωση  σχέσεων πολύ υψηλής ποιότητας με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς.

🩰Ενημέρωση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δασκάλων χορού στα συνεργαζόμενα ιδρύματα,  με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτών σε εργαλεία πληροφορικής.

🩰Διευκόλυνση της πιο καλύτερης κατανόησης των παραδοσιακών ή των σύγχρονων χορών στις χώρες εταίρους από την άποψη της τεχνικής, την προσέγγιση της διδασκαλίας, το συμβολισμό κ.λπ.

🩰Συμπερίληψη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας  των συμμετεχουσών χωρών, που απέφερε περισσότερα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαλεία μαζί με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες.

jpeg-optimizer-synergatis-epikoinonias-o-T-tou-ergou-teachers-for-swanz-two

Το έργο «Teachers for SwanZ» βοήθησε τους δασκάλους χορού να κατανοήσουν καλύτερα τους μαθητές τους -εκπροσώπους της Generation Z-στους οποίους απευθύνθηκε μέσα από σημεία επαφής, τα οποία χρησιμοποιούν εκείνοι πιο συχνά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους

Τα απτά αποτελέσματα 

Το έργο υλοποίησε την κινητικότητα από τη μια χώρα εταίρο στην άλλη, προπονήσεις για τους δασκάλους χορού και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες έφεραν τα εξής απτά αποτελέσματα:

📖Την έκδοση ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου για τους δασκάλους χορού και τους εκπαιδευτές, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων ή αυτών στους τομείς της επικοινωνίας, της καθοδήγησης, καθώς και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

🖥️Τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας – ένα Εικονικό Εργαστήριο – όπου παρουσιάζονται διαδικτυακά μαθήματα χορού κι όπου μεταμορφώνονται με τη μορφή αρχείων βίντεο:

 Ασκήσεις, παραστάσεις, συνεντεύξεις, μηνύματα και μαρτυρίες.

📗Την παραγωγή ενός μίνι οδηγού για τους εκπαιδευτικούς, που δε διδάσκουν το χορό. Ο μίνι-οδηγός εμπεριέχει υποστηρικτικά θέματα για τους καθηγητές που διδάσκουν διαφορετικούς κλάδους, ώστε να εισαγάγουν στα μαθήματα την ορολογία, τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις, οι οποίες συσχετίζονται με το χορό.

Τα μη απτά αποτελέσματα 

Όσον αφορά στα μη απτά αποτελέσματα είχαν οι δικαιούχοι του έργου την ευκαιρία:

✅Να μάθουν περισσότερα.

✅Να αναπτύξουν μια «ανοικτή» επικοινωνία μεταξύ τους.

✅Να διεξάγουν πειραματικές μεθόδους.

✅Να εφαρμόσουν την καινοτομία.

✅Να εργαστούν καλύτερα ομαδικά.

✅Να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Μια διακρατική πρωτοβουλία

Ένα  έργο τέτοιας έκτακτης δε θα είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας, εάν η κάθε χώρα αναλάμβανε μεμονωμένη δράση, καθώς υφίσταται μικρό ενδιαφέρον και παρέχονται περιορισμένες δυνατότητες για τα εθνικά συστήματα να υποστηρίξουν το χορό ως στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη διακρατική πρωτοβουλία επωφελήθηκε από την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη και τις υπάρχουσες στρατηγικές ή πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω του χορού. Παρείχε την ευκαιρία δοκιμής, οδήγησης και εξεύρεσης μιας ποικιλίας μεθόδων και εργαλείων στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης.

Ωφέλειες

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην περιοχή ή στην Ευρώπη επωφελούνται από τα εργαλεία εργασίας που δημιούργησε το έργο, το οποίο αποτελεί κι ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής. Εκ της πλευράς του  Erasmus +  δόθηκε μία ευρεία προβολή στις πρωτοβουλίες, που αναπτύχθηκαν.

Η σελίδα Erasmus

H σελίδα Erasmus του Λυκείου Χορογραφίας «Floria Capsali» είναι η εξής:

https://floriacapsali.wordpress.com/erasmus/.

Facebook

To χρονολόγιο του έργου για το χορό «Teachers for SwanZ» στο Facebook λειτουργεί στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/Teachers4SwanZ

©Typologos.com 2022