Στα μάτια μου δεν υπάρχει φωτιά μόνο πέτρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.