ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικοί όροι χρήσης

Το  ενημερωτικό portal www.typologos.com βρίσκεται σε πειραματική φάση λειτουργίας- ανάπτυξης, με εκδότη- αρχισυντάκτη και διαχειριστή τον δημοσιογράφο   Νίκο Μόσχοβο.

Οι χρήστες και οι επισκέπτες του www.typologos .com αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης, που αναφέρονται–  επίσης – στα  άρθρα, στα ρεπορτάζ, στις εικόνες, στις φωτογραφίες, στα κόμικς, στο  σχεδιασμό, στις συνεντεύξεις, στα οπτικά ή ηχητικά ντοκουμέντα, στα γραφικά και στα πολυμέσα,  που παρέχονται από το portal.

Oι  όροι αυτοί ισχύουν για όλες τις σελίδες, που αφορούν στο domain name του www.typologos .com, καθώς και στα subdomains του.

Ο  κάθε επισκέπτης- χρήστης- μέλος- συνδρομητής  της  συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους  όρους χρήσης, τη  διαφημιστική πολιτική και  την εξυπηρέτηση του δικτυακού τόπου.

Εφόσον, ο επισκέπτης  χρήσης – μέλος – συνδρομητής   δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης, τότε   απαγορεύεται η επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών, που προσφέρει ο www.typologos.com κατά τη διάρκεια της  επαγγελματικής φάσης ανάπτυξης – λειτουργίας του ή και μετέπειτα από αυτήν.

Ο εκδότης –   αρχισυντάκτης – διαχειριστής – δημοσιογράφος  κ.  Νικόλαος Μόσχοβος – εφόσον  το θεωρεί σκόπιμo –  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αφαιρέσει, να προσθέσει  τον οποιοδήποτε όρο χρήσης, χωρίς να υφίσταται καμία προειδοποίηση.

Ο μόνος όρος, που δεν αλλάζει, είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων, φωτογραφιών ή σχεδίων, που στέλνουν οι συνεργάτες – αρθρογράφοι της ομάδας του www.typologos.com προς το  συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ανήκουν στους ίδιους και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι με μόνη  παράκληση την  αναφορά στην πηγή.

Ωστόσο, στον www.typologos.com  και  στο κ. Νικόλαο  Μόσχοβο  ανήκουν  τα  πνευματικά δικαιώματα επί των κειμένων φωτογραφιών ή σχεδίων, που στέλνουν αποκλειστικά  οι συνεργάτες – αρθρογράφοι της ομάδας του www.typologos.com  μόνο στην περίπτωση  της   αποκλειστικής   δημοσίευσης  προς το  συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Η αποστολή των άρθρων, των φωτογραφιών, των σχεδίων ή των videos  γίνεται με ευθύνη των αρθρογράφων ως  προς τον διαδικτυακό τόπο, όποτε το θέλει ο καθένας  αρθρογράφος.

Για την  αξιοποίηση  των άρθρων, των φωτογραφιών, των σχεδίων ή των  videos   των αρθρογράφων  από τις υπηρεσίες,  που   προσφέρει o   www.typologos.com   ισχύει η συμφωνίας, που    υπογράφτηκε ή συμφωνήθηκε μεταξύ του εκδότη –  διαχειριστή –δημοσιογράφου, κ. Νικόλαου Μόσχοβου  και του αρθρογράφου.

Οι αλλαγές στους όρους, δεν προϋποθέτουν την αποδοχή  από οποιοδήποτε χρήστη, συνεργάτη ή επισκέπτη ή μέλος ή συνδρομητή  , αλλά θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους  στη  συγκεκριμένη ενότητα των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου.

Αναφορικά με το περιεχόμενο

Όλο το περιεχόμενο του www.typologos.com προστατεύεται από τη  Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών – καλλιτεχνικών έργων, την WIPO Copyright Treaty, τη  συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες διεθνείς συμβάσεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες συμβάσεις «προστατεύουν»  και τα κείμενα των αρθρογράφων.

Το περιεχόμενο του  διαδικτυακού τόπου, που συμπεριλαμβάνει το  γραφικό σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, τα κείμενα, τα κόμικς, τα σχέδια, τα ηχητικά ντοκουμέντα, τις φωτογραφίες, τα διάφορα πολυμέσα ή αρχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

Η χρήση του υλικού του website επιτρέπεται μόνο αν υφίστανται ταυτοχρόνως  οι  γραπτές  άδειες,   του εκδότη –  αρχισυντάκτη – διαχειριστή – δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μόσχοβου και του αντίστοιχου αρθρογράφου για το κείμενο, το  άρθρο, τη φωτογραφία, το video , την εικόνα, το σχέδιο ή το κόμικς, το ηχητικό- οπτικό περιεχόμενο, που απέστειλε ο ίδιος ή  η ίδια προς τον www.typologos.com.

Σε περίπτωση κειμένου, άρθρου, φωτογραφίας, video, εικόνας, σχεδίου, κόμικς, ηχητικού – οπτικού κειμένου, που έχει δοθεί για αποκλειστική δημοσίευση προς τον www.typologos.com, απαγορεύεται η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση τους   (μέρους ή  του όλου μέρους) γιατί τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στον www.typologos.com   και  στο   κ.  Νικόλαο Μόσχοβο .

Επιτρέπεται η χρήση μόνο κάθε υλικού, που φέρει την υπογραφή του εκδότη – αρχισυντάκτη – διαχειριστή –  δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μόσχοβου  μόνο μετά από έγγραφη άδεια του ανωτέρου.

Τα πρωτογενή ρεπορτάζ  και τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα του αρχείου του διαδικτυακού τόπου  αποτελούν υλικό των  συνδρομητικών υπηρεσιών, που θα προσφέρει ο  www.typologos.com κι απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή τους κατά τη διάρκεια της  επαγγελματικής φάσης λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ή και μετέπειτα, χωρίς την έγγραφη ενυπόγραφη άδεια του εκδότη – αρχισυντάκτη –  διαχειριστή – δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μόσχοβου.

Τα πρωτογενή ρεπορτάζ  και τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα του αρχείου του διαδικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τους συνδρομητές του www.typologos.com, όταν θα ενεργοποιηθούν οι συνδρομητικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

Για την έναρξη των τυχόν  συνδρομητικών υπηρεσιών και το κόστος αυτών θα αναρτάται ξεχωριστή ανακοίνωση στον www.typologos.com.

Η δημοσίευση κάθε  υλικού, που φέρει την υπογραφή του εκδότη –  αρχισυντάκτη – διαχειριστή –  δημοσιογράφου κ. Νικολάου Μόσχοβου επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη  άδεια κι εφόσον  δεν έχει παραποιηθεί  η έννοια του περιεχομένου του γραπτού ή άλλης μορφής του λόγου  του, ενώ  απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίησή του για την προώθηση της οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

Ο www.typologos.com δεν προωθεί την πειρατεία των πνευματικών δικαιωμάτων των οπτικοακουστικών έργων και η όποια προβολή στιγμιότυπων ή ηχητικών μερών τους,  γίνεται μόνο για ενημερωτική χρήση και πάντοτε με έγγραφη άδεια της εταιρείας παραγωγής ή του δημιουργού των έργων τους,  στο πλαίσιο της  δωρεάν προβολής  τους, αποκλειστικά και  μόνο για ενημερωτικό σκοπό.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή και η μεταπώληση  των οπτικοακουστικών έργων από τους χρήστες – επισκέπτες – συνδρομητές – μέλη  του διαδικτυακού τόπου.  Σε αντίθετη περίπτωση, δεν φέρει καμία νομική ή άλλη  ευθύνη ο εκδότης – αρχισυντάκτης – διαχειριστής –δημοσιογράφος κ. Νικόλαος  Μόσχοβος, καθώς και ο www.typologos.com,  οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν τις αρμόδιες εταιρείες  χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων και τις – κατά το νόμο –  αρμόδιες αρχές.

Τα άρθρα, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, οι φωτογραφίες, τα videos , οι  επιστολές, τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα κόμικς και τα σχέδια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς έγγραφη  άδεια.

Εξαιρετέα είναι μόνο τ’  αποτελέσματα των αναζητήσεων ή της αυτόματης συλλογής και της  παρουσίασης του περιεχομένου  των  δικτυακών τόπων, με την προϋπόθεση να εμφανίζεται η πηγή με υπερσύνδεσμο.

Το περιεχόμενο των σχολίων θα πρέπει να  συσχετίζεται με το οποιοδήποτε άρθρο, την οποιαδήποτε εικόνα, την οποιαδήποτε  φωτογραφία, το οποιοδήποτε  ηχητικό ντοκουμέντο,  το οποιοδήποτε κόμικς,  το οποιοδήποτε ρεπορτάζ ή άλλο υλικό που αναρτάται στο  συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Ο εκδότης –  αρχισυντάκτης – διαχειριστής κ. Νικόλαος Μόσχοβος  μπορεί να διαγράψει σχόλια, εφόσον σε αυτά δεν τηρείται ο  ανωτέρω  συγκεκριμένος όρος.

Επίσης, ο εκδότης- αρχισυντάκτης- διαχειριστής  κ. Νικόλαος Μόσχοβος  είναι υποχρεωμένος να   διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου ή γενικά  τη νομοθεσία, εφόσον το εξακριβώσει ο ίδιος ή του γίνει σχετική κοινοποίηση της παραβίασης κι όταν η διαγραφή αυτή  καταστεί τεχνικά δυνατή.

Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης – συνδρομητής – μέλος  ευθύνεται αποκλειστικά για τα σχόλια που έγραψε και δεν δύναται να αναφέρει ή να γράψει συκοφαντικές, υβριστικές, προσβλητικές, απειλητικές ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

Το όλον υλικό και τα σχόλια  του www.typologos.com  απαγορεύεται  να χρησιμοποιηθούν  ή να προβληθούν μαζί με ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.

Ο κάθε σχολιαστής – επισκέπτης –  συνδρομητής – μέλος  αποδέχεται πως τα σχόλια, που αναγράφει, δεν διέπονται από  παντός  είδους  πνευματικά δικαιώματα του ίδιου ή άλλου προσώπου.

Τα περιεχόμενα των σχολίων  καθίστανται  ελεύθερα  προς χρήση από  τρίτα πρόσωπα χωρίς να υφίστανται περιορισμοί ή ευθύνη του www.typologos.com  και του εκδότη- αρχισυντάκτη-  διαχειριστή του.

Κάθε σχόλιο, που περιλαμβάνει περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη επισήμανση, την οποία θα πρέπει να έχει συγγράψει ο ίδιος ο σχολιαστής –  επισκέπτης – συνδρομητής –  μέλος  του διαδικτυακού τόπου και ο οποίος φέρει την αποκλειστική, καθώς και τη νομική ευθύνη για την ανάρτηση τέτοιου υλικού χωρίς την απαραίτητη επισήμανση κι άδεια.

Οι  σύνδεσμοι προς τις  άλλες ιστοσελίδες

Μέσα στον www.typologos.com έχουν συμπεριληφθεί  υπερσυνδέσεις,  σύνδεσμοι, links, banners προς άλλα blogs, άλλους ιστοτόπους, άλλα ενημερωτικά μέσα ενημέρωσης, διαφόρους ιστοχώρους  φορέων- οργανισμών ή προσώπων (φυσικών- νομικών), για τους οποίους δεν υφίσταται η δυνατότητα ελέγχου   και ως  εκ τούτου ο  διαχειριστής του συγκεκριμένου ιστοτόπου, καθώς  και ο www.typologos.com και  ο κ. Νικόλαος Μόσχοβος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο λειτουργίας ή την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

Η υπερσύνδεση σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχεται από τον www.typologos.com  για καθαρά ενημερωτική χρήση  και  διευκόλυνση των χρηστών- επισκεπτών- συνδρομητών- μελών,  καθώς  και δεν δημιουργεί την  οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε λόγο για το περιεχόμενο ή την ποιότητα των υπηρεσιών.

Για τυχόν προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μέσω άλλων δικτυακών τόπων παραπομπής  προς τον www.typologos.com θα πρέπει να απευθύνεται  ο επισκέπτης- χρήστης- μέλος- συνδρομητής  στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, που λειτουργούν τις παραπομπές προς τον χώρο μας.

Εγγύηση Απόδοσης της ιστοσελίδας

Δεν υφίσταται καμία εγγύηση για την καλή και συνεχή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου κατά τη διάρκεια της  επαγγελματικής ανάπτυξής του ή και  της  μετέπειτα λειτουργίας του.  Δεν υφίσταται καμία εγγύηση  για την  ανταπόκριση σε επικοινωνία ή  τον εμπλουτισμό του  site με νέο περιεχόμενο. H λειτουργία της ιστοσελίδας υφίσταται να   διακοπεί   την οποιαδήποτε   στιγμή-   ακόμα και αν υφίσταται   μη σπουδαίος  λόγος.  Η απόφαση για την οποιαδήποτε  διακοπή ή αναβάθμιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και δικαίωμα του εκδότη- αρχισυντάκτη- διαχειριστή, δημοσιογράφου, κ. Νικόλαου Μόσχοβου.

 Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός αυτός τόπος για τις ανάγκες των χρηστών του δύναται να χρησιμοποιήσει πληροφορίες των χρηστών- μελών-  επισκεπτών- συνδρομητών, για υπηρεσίες, όπως είναι η αποστολή newsletter, διάφορων ενημερώσεων κι άλλες.

Ο www.typologos.com  δεσμεύεται ότι δε θα μεταβιβάζει, κοινοποιεί, πωλεί προσωπικά δεδομένα ή θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη χρήση  εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες.

Στον ιστότοπο υφίσταται λειτουργία μέσω απλής διαδικασίας για τη δυνατότητα διαγραφής των στοιχείων των χρηστών- μελών-  επισκεπτών- συνδρομητών κατ’  οποιαδήποτε στιγμή εκφράσουν τη σχετική επιθυμία, καθώς και γίνεται αυτή άμεσα.

Αποποίηση Ευθυνών

Ο www.typologos.com και ο  εκδότης – αρχισυντάκτης – διαχειριστής, δημοσιογράφος, κ. Νικόλαος Μόσχοβος δεν ευθύνονται  σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της οποιασδήποτε  υπηρεσίας ή την  αδυναμία πρόσβασης-  χρήσης.

Δε  φέρουν, επίσης, καμία ευθύνη για κανέναν λόγο ή καμία αιτία, που αφορά στην περίπτωση αποζημίωσης οποιουδήποτε είδους.

Ο www.typologos.com και ο  εκδότης – αρχισυντάκτης – διαχειριστής –  δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μόσχοβος αποποιούνται την  οποιασδήποτε ευθύνη  σχετικής   με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών –  επισκεπτών –  συνδρομητών –  μελών.

Το ίδιο ισχύει για το  οποιοδήποτε περιεχόμενο των προσωπικών σελίδων ή των υπηρεσιών που θα προσφέρει ή προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος. Ο www.typologos.com και ο  εκδότης – αρχισυντάκτης – διαχειριστής –  δημοσιογράφος  κ. Νικόλαος Μόσχοβος  δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση  για τις απόψεις, πληροφορίες, το όλον περιεχόμενο, που του  παρέχουν οι αρθρογράφοι της ιστοσελίδας.

Ο συγκεκριμένος ιστοτόπος δέχεται μόνον επώνυμα κείμενα σε ότι αφορά στην ύλη της αρθρογραφίας, η οποία εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των αρθρογράφων κι όχι του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Ο κάθε επισκέπτης –  χρήστης –  συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ή θα  αναπτύξει η ιστοσελίδα  . Από τη συγκεκριμένη πρόσβαση μπορεί να προκύπτει η απαίτηση της καταβολής τελών προς  τρίτους φορείς ή τρίτα πρόσωπα (π.χ.  της παροχής υπηρεσιών internet ή  της χρέωσης  χρόνου παραμονής στο internet).

Ο κάθε  επισκέπτης – χρήστης –  συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά στην προκείμενη περίπτωση να καταβάλει τα σχετικά τέλη προς τους φορείς ή τα πρόσωπα αυτά.

Ο κάθε  επισκέπτης –  χρήστης – συνδρομητής – μέλος  φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, με τα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις όποιες υπηρεσίες του www.typologos.com .

Ο κάθε  χρήστης – επισκέπτης –  συνδρομητής –  μέλος  του www.typologos.com  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και   το  οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή  το οποίο καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Εξαιτίας του όγκου του www.typologos.com δεν καθίσταται δυνατό να προβαίνει  το website  σε έλεγχο του συνολικού περιεχομένου, που αναρτούν  οι χρήστες, οι συνδρομητές, τα μέλη ή και οι επισκέπτες του προς τις υπηρεσίες ή τις ενότητες του δικτυακού τόπου.

Κατά συνέπεια  δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή  και την ποιότητα  ενός τέτοιου περιεχομένου.  Ο www.typologos.com   και ο εκδότης –  αρχισυντάκτης –  διαχειριστής του,   δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για  οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή  διατίθεται  από τους χρήστες-  μέλη –  επισκέπτες – συνδρομητές του www.typologos.com.

Τα  περιεχόμενα του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Κατά συνέπεια ο εκδότης –  αρχισυντάκτης –  διαχειριστής του –  δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μόσχοβος  και το www.typologos.com  αρνούνται  όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες,   συμπεριλαμβανομένων –  όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό –  κι όσων   συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Επίσης, δεν εγγυούνται πως η παροχή των σελίδων, των υπηρεσιών, των ενοτήτων και των περιεχόμενων θα γίνονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα και δεν εγγυούνται τη διόρθωση λαθών.

Παράλληλα, δεν εγγυούνται πως το συγκεκριμένο website  ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό website, ακόμα και οι servers τους, δεν περιέχουν  «ιούς»  ή άλλα επιζήμια συστατικά, παρόλο που γι’ αυτό  καταβάλλεται κάθε δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

Ο διαχειριστής – εκδότης – αρχισυντάκτης  του –   δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μόσχοβος  και το www.typologos.com δεν εγγυούνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Στην περίπτωση πιθανών διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων αναλαμβάνεται  το κόστος αποκλειστικά από τον επισκέπτη – χρήστη –  μέλος ή συνδρομητή.

Προστασία ανηλίκων

Προειδοποίηση: Ο www.typologos.com και ο  εκδότης – αρχισυντάκτης – διαχειριστής – δημοσιογράφος, κ. Νικόλαος Μόσχοβος είναι κατά της  προώθησης της παιδικής πορνογραφίας  στον διαδικτυακό τόπο τους.

Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση οποιοδήποτε τέτοιου υλικού και για κάθε πιθανή απόπειρα ανάρτησης τέτοιου υλικού  θα  διαγράφεται  ο επισκέπτης –  χρήστης – συνδρομητής!

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συνδέσμου ή banner της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή των ενοτήτων – υπηρεσιών της,  σε ιστοσελίδες με παράνομα προγράμματα και πορνό. Δεν επιτρέπεται η προβολή του www.typologos.com  μέσα από ιστοσελίδες που προτρέπουν ή προβάλλουν άμεσα και έμμεσα ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Στους   ανήλικους επισκέπτες – χρήστες του www.typologos.com δεν  επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση  σε υπηρεσίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, που μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες για ανηλίκους και στις οποίες δε  δύναται να γίνει έλεγχος από μέρους του www.typologos.com.

Στην περίπτωση, που υπάρξει ενότητα ή υπηρεσία με περιεχόμενο που μπορεί να εμπεριέχει υλικό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο –  προσβλητικό ή  ανήθικο θα υπάρχει σχετική αναρτημένη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες – χρήστες –  συνδρομητές-μέλη.

Ο www.typologos.com δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη  στην περίπτωση κατά την οποία  διάφοροι ανήλικοι – χρήστες ή επισκέπτες επισκεφθούν από μόνοι τους ιστοσελίδες, που εμπεριέχουν ακατάλληλο- προσβλητικό ή ανήθικο υλικό, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί σε συνεχή- διαρκή βάση.

Σε καμία περίπτωση o www.typologos.com και ο εκδότης –  αρχισυντάκτης- διαχειριστής του –  δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μόσχοβος    δε φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε στις εξής περιπτώσεις:

-Για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες αποθετικές ζημίες.

– Για οποιαδήποτε χρήση του συγκεκριμένου website , ή οποιουδήποτε website, στο οποίο παραπέμπει κάποια διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιονδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας προγραμμάτων και λοιπών δεδομένων στο δικό σας σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλης περίπτωσης, ακόμα και αν ενημερώθηκε συγκεκριμένα ο εκδότης- αρχισυντάκτης- διαχειριστής και η ιστοσελίδα του ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιου τύπου ζημίες.

– Για τις πληροφορίες που παρέχουν ο Νίκος Μόσχοβος, ο www.typologos.com  και οι αρθρογράφοι του.

-Η ιστοσελίδα  www.typologos.com του κ. Νικόλαου Μόσχοβου  και  ο κ. Νικόλαος Μόσχοβος   δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ούτε παρέχουν  καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς, εμπορευσιμότητας και μη παραβίασης δικαιωμάτων.

Οι ευθύνες των χρηστών – μελών- συνδρομητών – επισκεπτών

Οι χρήστες, τα μέλη, οι συνδρομητές, οι επισκέπτες του www.typologos.com  συμφωνούν με το παρόν κείμενο στους όρους χρήσης και δεν μπορούν να  χρησιμοποιήσουν την πειραματική ή επαγγελματική φάση λειτουργίας του ή τις  προσφερόμενες υπηρεσίες για την  ανάρτηση,  την δημοσίευση,  την  αποστολή, την  μεταφορά ή  τη  χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή  χαρακτηρισμένο ως αποδοκιμαστέο.

Συμφωνούν, επίσης, ότι δεν μπορούν να αναρτήσουν υλικό που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, τα οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα  ή υλικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα μίσους ή άλλο οποιοδήποτε  συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα,  συμφωνούν ότι δεν   μπορούν να αναρτήσουν υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή και όποιου περιεχομένου  – λογισμικού προγράμματος- ψηφιακού ιού – οποιουδήποτε ηλεκτρονικού κώδικα – αρχείου  που δύναται να παρεμβάλουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία   του οποιουδήποτε λογισμικού προγράμματος, του  εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Οι χρήστες, τα μέλη, οι συνδρομητές και  οι επισκέπτες του www.typologos.com συμφωνούν ότι δε θα προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η μίμηση του  οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή  και η υποβολή ψευδούς   δηλώσεως  για την ταυτότητα του χρήστη- μέλους – επισκέπτη- συνδρομητή. Απαγορεύεται η όποια παραπλανητική δήλωση σχετικά με τη σχέση ή την συνεργασία  του χρήστη- μέλους – επισκέπτη- συνδρομητή με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Απαγορεύεται η παραχάραξη ή  και αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών – μελών- επισκεπτών – συνδρομητών, όταν αυτές σκοπεύουν στην παραπλάνηση σε ότι αφορά   στον τομέα της προέλευσης του περιεχομένου, του οποίου γίνεται μετάδοση μέσω των υπηρεσιών του  www. typologos.com.

Απαγορεύεται  η ανάρτηση, η δημοσίευση, η αποστολή, η μεταφορά και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μεθόδου από οποιοδήποτε πρόσωπο που δε δικαιούται να προβεί στη διάθεση όλου ή μέρους της ιστοσελίδας βάσει του νόμου ή  της εμπιστευτικότητας.

Οι χρήστες, τα μέλη, οι συνδρομητές, οι επισκέπτες του www.typologos.com συμφωνούν ότι δεν μπορούν να παρεμβάλουν ή να διασπάσουν   τις υπηρεσίες, τους servers και τα δίκτυα που συνδέονται με τις ενότητες ή τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου.

Δεν μπορούν, επιπλέον, να παρακούν τις προϋποθέσεις, τις  διαδικασίες, καθώς  και τους όρους  χρήσης, που διέπουν τα συγκεκριμένα δίκτυα.

Ακόμη, συμφωνούν ότι δεν μπορούν να παραβιάζουν  αθέλητα ή ηθελημένα τους  οποιαδήποτε τοπικούς , εθνικούς, ευρωπαϊκούς,  διεθνούς νόμους ή όποιον  κανόνα έχει τεθεί σε νομοθετική ισχύ και  που αφορά στην  όποια  υπηρεσία του www.typologos.com.

Οι χρήστες, τα μέλη, οι συνδρομητές, οι επισκέπτες του www.typologos.com αποδέχονται ότι δεν μπορούν να παρενοχλούν την ιδιωτική ζωή  και τα  ατομικά –  κοινωνικά  δικαιώματα των  άλλων χρηστών ( πχ. η συλλογή- αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων  των άλλων χρηστών, μελών, των συνδρομητών ή των επισκεπτών του).

Ο  www.typologos.com και ο εκδότης –  αρχισυντάκτης – διαχειριστής – δημοσιογράφος κ. Νικόλαος Μόσχοβος  διατηρούν το δικαίωμα να έχουν την αποκλειστική επιλογή της άρνησης –  δημοσίευσης – μετακίνησης – διαγραφής του περιεχόμενου, που  διατίθεται από τις ενότητες της ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες αυτής κατά τη διάρκεια της πειραματικής φάσης ανάπτυξης – λειτουργίας της ή και μετέπειτα από αυτήν.

Παροχή αδείας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς λόγους

O www.typologos.com   βρίσκεται στην    εθελοντική – πειραματική  φάση  λειτουργίας – ανάπτυξης. Σε περίπτωση έναρξης  της  επαγγελματικής φάσης λειτουργίας- ανάπτυξης ή και της  μετέπειτα λειτουργίας   δύναται να αναπτυχθούν διάφορες υπηρεσίες για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς λόγους.

Σε αυτή τη πειραματική φάση ή και μετέπειτα δύναται να προβληθεί  δωρεάν – για καθαρά  και μόνο ενημερωτικούς λόγους –  οπτικοακουστικό υλικό μετά από έγγραφη άδεια των ίδιων των δημιουργών τους ή των εταιρειών παραγωγής τους για τη δωρεάν προβολή του περιεχομένου τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή των διαφημιστικών λόγων, δύναται να καταβληθεί ποσό στον αντίστοιχο φορέα δικαιωμάτων μετά από έγγραφη συμφωνία με το  website και τον κ.  Νικόλαο Μόσχοβο.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης- μέλος – συνδρομητής, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή τις ενότητες του www.typologos.com για να αναρτήσει ή να δημοσιεύσει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία βίντεο και μηνύματα παρέχει με το παρόν κείμενο και  την απαραίτητη άδεια στον συγκεκριμένο ιστοτόπο για το σκοπό αυτό.

Το σχετικό περιεχόμενο  αποτελεί ενότητα των υπηρεσιών του www.typologos.com  και χρησιμοποιείται μόνο στον  αντίστοιχο χώρο, που διαθέτει  ο ιστοτόπος για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς λόγους.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης- μέλος – συνδρομητής, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή τις ενότητες του www.typologos.com  για να αναρτήσει ή να δημοσιεύσει πληροφορίες,  δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα  παρέχει  με το παρόν κείμενο και την συναίνεσή του,  για την ανάρτηση- δημοσίευση διαφημίσεων από το www.typologos.com  προς τις σχετικές ενότητες ή υπηρεσίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης- μέλος – συνδρομητής, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή τις ενότητες του www.typologos.com  για να αναρτήσει ή να δημοσιεύσει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα δίνει με το παρόν κείμενο και την συναίνεσή του για την ανάρτηση –  δημοσίευση δωρεάν προβολής και χωρίς την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου από πλευράς του www.typologos.com , εφόσον γίνεται για καθαρά ενημερωτικούς λόγους και στα πλαίσια του εθελοντισμού, καθώς και των πράξεων ελευθεριότητας.

Ο www.typologos.com  και κ.  Νικόλαος Μόσχοβος  δεν ευθύνονται για την όποια επικοινωνία έχει ο κάθε χρήστης – επισκέπτης – μέλος – συνδρομητής προς τρίτους παρόχους  υπηρεσιών που διαφημίζονται ή προβάλλονται από τον www.typologos.com, καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να σύναψαν ή να συνάψουν ο χρήστης – επισκέπτης- μέλος – συνδρομητής και ο παροχέας.

Η ανάρτηση των ιστοσελίδων των αρθρογράφων και των συνεργαζόμενων  website  ή μέσων μαζικής ενημέρωσης  στην αρχική σελίδα ή σε οποιαδήποτε ενότητα – ιστοσελίδα του www.typologos.com  δεν αποτελεί διαφήμιση και παρέχεται  δωρεάν από το website   για καθαρά ενημερωτικούς λόγους στο πλαίσιο του εθελοντισμού και των πράξεων ελευθεριότητας από πλευράς του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

Η  κάθε τιμολογιακή  πολιτική των επί πληρωμής διαφημίσεων θα   καθοριστεί κι θα αποστέλλεται προς κάθε ενδιαφερόμενο –η , φυσικό πρόσωπο, φορέα, οργανισμό, σωματείο, εταιρεία, όμιλο μετά από επικοινωνία με τον  κ. Νικόλαο Μόσχοβο (Παυσανία 21, Τ.Κ. 54352, Θεσσαλονίκη, κινητό 6944-181772, τηλέφωνο- fax: 2310- 286.962, skype: nikos.moshovos1).

Περιπτώσεις βλάβης κι αποζημίωσης

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης- μέλος – συνδρομητής διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το www.typologos.com, τον κ.  Νικόλαο Μόσχοβο  και  τους διάφορους συνεργάτες του  για την όποια νομική διαμάχη δύναται να προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων  στην περίπτωση του περιεχομένου που ο ίδιος παρείχε  προς ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στις ενότητες, καθώς  και στις  υπηρεσίες της.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης – μέλος – συνδρομητής  αποδέχεται πως το www. typologos.com κι ο εκδότης –  αρχισυντάκτης –  διαχειριστής του και δημοσιογράφος κ.  Νικόλαος Μόσχοβος έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν τη  χρησιμοποίηση των οποιοσδήποτε κωδικών πρόσβασης, που του παρείχε το website , καθώς και να πραγματοποιήσουν την  διακοπή του όποιου περιεχόμενου προς όσους χρήστες- επισκέπτες – μέλη- συνδρομητές, που θεωρούν  πως παραβίασαν τους παρόντες όρους χρήσης ή τις υπηρεσίες του website.

To  website   δύναται να χρησιμοποιήσει cookies  σχετικά με το να αναγνωρίζει τον κάθε επισκέπτη- χρήστη – συνδρομητή – μέλος σε ορισμένες υπηρεσίες ή σελίδες του.

Η χρησιμοποίηση των cookies  γίνεται για να διευκολύνει τον κάθε επισκέπτη- χρήστη- συνδρομητή – μέλος  προς   συγκεκριμένες υπηρεσίες και πραγματοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων,  που μετρούν ποιες από τις περιοχές καθίστανται πιο  χρήσιμες ή δημοφιλείς ή  εξαιτίας του marketing.

Η ιδιωτικότητά σας

Ο www. typologos.com  δεν κρατά προσωπικές σας πληροφορίες. Επιθυμούμε οι υπηρεσίες μας,  να είναι ασφαλείς και ευχάριστες σε όλους. Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες πιθανόν να συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε.

Όταν κάποιος επισκεφθεί αυτή την ιστοσελίδα, συλλέγουμε μερικές πληροφορίες καθώς και κάποιες συνήθειες επισκεπτών, πληροφορίες πολύ γενικές, όπως συνηθίζεται στο ίντερνετ. Δε  διασταυρώνουμε τις πληροφορίες αυτές με καμία άλλη πηγή. Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για να καταλάβουμε καλύτερα τι ενδιαφέρει τους αναγνώστες μας, ώστε να βελτιωνόμαστε. Δεν συλλέγουμε σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες.

Χρήση των cookies από τον www. typologos.com

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας,  όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την καλύτερη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από τρίτους όπως είναι η Google κ.λ.π. καθαρά για λόγους ανώνυμων μετρήσεων και ανώνυμων στατιστικών, αλλά και  να δώσουν μερικές πληροφορίες στους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies, μέσα από τις ρυθμίσεις τους. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, πως να τα διαχειριστείτε,  αλλά και να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε τα www.aboutcookies.org(link is external) ή www.allaboutcookies.org(link is external).

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το άπαν περιεχόμενο  του www.typologos.com , που περιλαμβάνει videos , ήχους, εικόνες,  γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια,  κείμενα και κόμικς μαζί με όλα τα αρχεία ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του website.

Τα πνευματικά δικαιώματα των  κειμένων, των ήχων, των  εικόνων,  των  φωτογραφιών, των σχεδίων, των  videos  και των  κόμικς που παρέχουν οι αρθρογράφοι, ανήκουν στους ίδιους, όπως ρητά αναφέρεται παραπάνω.

Τα  κατατεθειμένα σήματα, οι δια-σχηματισμοί, τα διακριτικά γνωρίσματα κι όλες οι σηματοδοτήσεις των υπηρεσιών- ενοτήτων  του website  τελούν υπό την προστασία των διατάξεων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων,  καθώς  και συνθηκών.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί να τύχει συνολικά ή μερικώς αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να παραχθεί μέσω download, να γίνει μετάδοσή του  ή και διανομή  του  με  οποιονδήποτε τρόπο.

Στις ενότητες  ή στις  υπηρεσίες του www.typologos.com  δύναται να υπάρχουν αναρτημένα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, τα οποία είναι δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς κι έχουν την σχετική ευθύνη.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης –  μέλος – συνδρομητής  αποδέχεται πως δεν δικαιούται να προβεί σε αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, εμπορική εκμετάλλευση κατά οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή των ενοτήτων  του www.typologos.com

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες και συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του www.typologos.com  – ιδιαίτερα από τους αρθρογράφους – προσφέρονται στο πλαίσιο των πράξεων ελευθεριότητας και του εθελοντισμού ή με όρους κατ’ αποκοπήν αμοιβής  (κατά  την διάρκεια της επαγγελματικής λειτουργίας του  ή πιθανότατα και μετέπειτα από αυτήν).

Τα άρθρα προσφέρονται από άτομα καταξιωμένα στο επαγγελματικό, καλλιτεχνικό ή επιστημονικό πεδίο τους- και παρέχονται ως προσφορά ενημέρωσης προς  κάθε επισκέπτη – χρήστη – μέλος – συνδρομητή, καθώς και προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου, εκτός εάν αφορούν  σε συνδρομητικές υπηρεσίες του website.

Παρόλα αυτά – αν και τηρούνται οι κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας – δεν μπορούν να ληφθούν  ως έγκυρες πληροφορίες –  συμβουλές, αλλά και δεν υποκρύπτουν κατά καμία περίπτωση την οποιαδήποτε προτροπή για να  επιχειρηθούν ή όχι  διάφορες συγκεκριμένες πράξεις.

Ο www.typologos.com  συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει το περιεχόμενο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δίνει εγγυήσεις περί αρτιότητας, πληρότητας, επάρκεια και συνολικά περί καταλληλότητας  του υλικού του, αν και καταβάλλεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό από πλευράς προσπάθειας.

Το συγκεκριμένο website δεν εγγυάται ότι θα απουσιάζουν ενδεχόμενα λάθη, επειδή δέχεται ή θα δεχθεί μεγάλο όγκο πληροφοριών και επειδή συμμετέχουν σ’ αυτό τρίτοι φορείς, όπως είναι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και της αυξανόμενης ή μελλοντικής συμμετοχής κι άλλων ατόμων στην ομάδα των αρθρογράφων του,  κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς παραγωγής- συλλογής του υλικού.

Οι επισκέπτες – χρήστες –  συνδρομητές- μέλη του www.typologos.com  έχουν τη  σχετική ευθύνη για τη  διασταύρωση των πληροφοριών, που παρέχονται από τις υπηρεσίες ή τις ενότητες του website , τις οποίες επισκέπτονται ή εισέρχονται αυτοβούλως.

Υπηρεσίες και ιστοσελίδες προσωπικού χαρακτήρα ή περιεχομένου

Ο κάθε χρήστης –  επισκέπτης –  συνδρομητής – μέλος αποδέχεται ότι ο  www.typologos.com   ενδέχεται να προχωρήσει,  κατά τη διάρκεια της πιθανής  επαγγελματικής  φάσης – λειτουργίας του ή και με μετέπειτα, στην υιοθέτηση νέων χρήσεων όρων των υπηρεσιών – ενοτήτων, που θα συμπεριλάβουν και τα χρονικά όρια σχετικά με τη διατήρηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλληλογραφίας, των μηνυμάτων, την πιθανή δημιουργία ή κατάργηση των σελίδων των χρηστών- επισκεπτών – συνδρομητών ή μελών, καθώς και στο όποιο άλλο περιεχόμενο έχουν αυτοί αναρτήσει ή δημοσιεύσει.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης –  συνδρομητής –  μέλος αποδέχεται ότι ο www.typologos.com αποδέχεται πως δικαιούται  να προβεί στην απενεργοποίηση λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί για περίοδο μεγαλύτερη έξι μηνών από τους ίδιους.

Διευκρινιστικά σχετικά με τη συλλογή –  χρήση των δεδομένων τη διόρθωση – διαγραφή  των προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων  γίνεται από τον www.typologos.com στις κάτωθι περιπτώσεις: εγγραφής του επισκέπτη –  χρήστη – μέλους – συνδρομητή  στις υπηρεσίες- ενότητές του, χρησιμοποίησης των  προϊόντων – υπηρεσιών – συνδρομών (όταν ενεργοποιηθούν εκ μέρους της ιστοσελίδας ) από τον επισκέπτη – χρήστη- μέλος – συνδρομητή , επίσκεψης των ιστοσελίδων –  ενοτήτων του και εισδοχής   από τον επισκέπτη –  χρήστη – μέλος – συνδρομητή στα προωθητικά – διαφημιστικά προγράμματά του (όταν ενεργοποιηθούν).

Οι χρήστες – επισκέπτες- μέλη –  συνδρομητές  δύναται να προβούν στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους, να προχωρήσουν στην αδρανοποίηση της εγγραφής τους την οποιαδήποτε χρονική περίοδο επισκεπτόμενοι την αντίστοιχη μελλοντική  υπηρεσία του website  ή ενημερώνοντας γραπτώς τον εκδότη –  αρχισυντάκτη –  διαχειριστή του.

Ο  www.typologos.com δε θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση – κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών –  μελών – συνδρομητών  του,  σε κανένα τρίτο φορέα.

Εξαιρούνται οι αρθρογράφοι της ομάδας του,  οι οποίοι έχουν δώσει τη μερική ή ολική συγκατάθεση αποκλειστικά και μόνο  για τις περιπτώσεις  δημοσιοποίησης  από το website της φωτογραφίας τους, του e- mail τους ή της προσωπικής τους  ιστοσελίδας για καθαρά ενημερωτικούς λόγους ή λόγους διευκόλυνσής τους.

Ο www.typologos.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – μελών –  χρηστών – συνδρομητών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις:

Ρητής συγκατάθεσης των επισκεπτών –  χρηστών – μελών – συνδρομητών του, διοχέτευσης των προσωπικών δεδομένων προς  συνεργαζόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για να υλοποιηθούν επιθυμίες- παραγγελίες των επισκεπτών – χρηστών – μελών – συνδρομητών.

(Τα συνεργαζόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τον www.typologos.com δικαιούνται να προβούν στην επεξεργασία των μελών –  χρηστών – μελών – συνδρομητών της ιστοσελίδας μόνον όταν αυτές  είναι απόλυτα αναγκαίες για να παρέχουν υποστήριξη προς το website ).

Ο www.typologos.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – μελών – χρηστών – συνδρομητών του,  σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όταν αυτό επιτάσσεται εξαιτίας  συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σελίδες χρηστών  τύπου Homepages κι αρθρογραφία

Ο www.typologos.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, το οποίο έχουν αναρτήσει ή δημοσιοποιήσει οι χρήστες –  μέλη – επισκέπτες – συνδρομητές μέσω των προσωπικών σελίδων τους τύπου Homepages, τις οποίες επισκέπτονται οι έτεροι χρήστες –  μέλη – επισκέπτες – συνδρομητές με καθαρά με δική τους ευθύνη.

Στην περίπτωση λήψης ειδοποίησης του  website   ότι σε κάποια ή  κάποιες από τις φιλοξενούμενες Homepages υφίσταται περιεχόμενο, το οποίο θίγει ή  παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο www.typologos.com δύναται να προχωρήσει άμεσα και απροειδοποίητα στην διαγραφή των σχετικών σελίδων του χρήστη – μέλους – συνδρομητή – επισκέπτη, όπου σημειώθηκε η σχετική ανάρτηση  ή και δημοσίευση.

Ο όρος αυτός της διαγραφής τίθεται σε ισχύ για τα  κείμενα, τις  φωτογραφίες, τις εικόνες,  τα ηχητικά αρχεία,  τα  αρχεία videos  που μπορούν να αναρτούν – δημοσιεύουν οι χρήστες –  μέλη – επισκέπτες –  συνδρομητές στις Homepages.

Τα κείμενα των αρθρογράφων δεν εκφράζουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τη  γνώμη, τη θέση, την άποψη του www.typologos.com, καθώς και του εκδότη –  διαχειριστή –  αρχισυντάκτη – δημοσιογράφου κ. Νικόλαου Μόσχοβου,  αλλά τις θέσεις –  απόψεις του αρθρογράφου που τα συνέγραψε.

Τα κείμενα των αρθρογράφων συνοδεύονται  κατά περίσταση από φωτογραφίες, ήχους και βίντεο, καθώς και τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές – παραπομπές, όπου αυτές καθίστανται αναγκαίες.

Σχετικά  με τις διευθύνσεις τύπου IP

Με τις  διευθύνσεις τύπου ΙP μπορεί κάθε επισκέπτης – χρήστης – μέλος – συνδρομητής αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και κρατούνται λόγω τεχνικών λόγων από τον www.typologos.com προς αποκλειστική αξιοποίηση και συγκέντρωση διάφορων στατιστικών στοιχείων.

Περί των συνομιλιών τύπου Chat

O www.typologos.com μπορεί κατά τη διάρκεια της  επαγγελματικής- ανάπτυξης λειτουργίας του ή και μετέπειτα να δημιουργήσει χώρους  υπηρεσιών, που  παρέχουν τη δυνατότητα συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο στο Internet.

Οι ειδικότεροι όροι περί των chat δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες – χρήστες – μέλη – συνδρομητές να δημιουργήσουν τα δικά τους message boards, ενώ μπορούν μέσω αυτών να συμμετάσχουν στη συζήτηση πανομοιότυπων μηνυμάτων, τα οποία στέλνουν άλλοι επισκέπτες –  χρήστες – μέλη – συνδρομητές μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας και της χρήσης των υπηρεσιών συνομιλιών τύπου chat  πρέπει οι επισκέπτες –  χρήστες –  μέλη – συνδρομητές να προβαίνουν στην τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς ή ευπρέπειας και να μην διατυπώνουν παράνομες ή ανήθικες προτάσεις.

Ο www.typologos.com δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο  όσες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις εκφράζονται μέσω αυτών των χώρων συνομιλιών και των μηνυμάτων τους.

Ο www.typologos.com δύναται να προβεί στην καταγραφή του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλουν οι επισκέπτες –  χρήστες –  μέλη – συνδρομητές  για την περίπτωση της παράβασης των κανόνων καλής συμπεριφοράς ή ευπρέπειας και της διατύπωσης παράνομων- ανήθικων προτάσεων, όπως υφίσταται σχετική πρόβλεψη στους όρους χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ορισμός Μελών

Ως εγγεγραμμένα μέλη  θεωρούνται:

Οι  αρθρογράφοι της ιστοσελίδας, για τους οποίους καταχωρούνται μόνον  οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας του website.

Οι αποδέκτες του Newsletter (εφόσον λειτουργήσει μέσω της ιστοσελίδας)  του www. typologos.com, για τους οποίους καταχωρούνται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά και μόνον για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άρθρων της ιστοσελίδας.

Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα τους στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα αίτησης άμεσης τροποποίησης ή και διαγραφής τους. Για τους συνδρομητές θα επισημανθεί ο ορισμός, όταν η  συγκεκριμένη ιστοσελίδα εισέλθει στην επαγγελματική φάση λειτουργίας

Συλλογή  προσωπικών  δεδομένων και λόγοι συλλογής τους 

 Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρηστών του προγράμματος περιήγησης για την ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη hash) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελέγχονται μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμα επικοινωνίας 

Η ιστοσελίδα δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες και συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη. Από τη φόρμα επικοινωνίας αναγράφει ο κάθε χρήστης – επισκέπτης e-mail, όνομα και τηλέφωνο. Οι υποβολές της φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα αποκλειστικά  σκοπούς απαντήσεων στα μηνύματα αυτά, αλλά δεν χρησιμοποιούνται  οι  πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Συμπληρωματικά για τα Cookies 

Εάν ένας χρήστης – επισκέπτης “αφήσει”  ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα,  τότε μπορεί να επιλέξει  να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ιστοσελίδα   του  σε cookies.

Αυτό πραγματοποιείται  αποκλειστικά για  την  ευκολία του χρήστη- επισκέπτη,  έτσι ώστε να μην χρειαστεί να συμπληρώσει πάλι  τα στοιχεία του,   όταν αφήνει  ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.  Σημειωτέον ότι  τα cookies  επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες 

Τα άρθρα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας  ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο,  όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για τον κάθε επισκέπτη, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασης   με το ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Διατήρηση  των Δεδομένων 

Η ιστοσελίδα διατηρεί τις καταχωρήσεις φόρμας επικοινωνίας για έξι μήνες και τις  αναλύσεις γενικών στοιχείων για ένα έτος. Από τη συγγραφή ενός σχολίου διατηρούνται το σχόλιο και τα μεταδεδομένα επί αόριστον.

Σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων

Στον ιστότοπο υφίσταται λειτουργία μέσω απλής διαδικασίας για τη δυνατότητα διαγραφής των στοιχείων των χρηστών –  μελών –   επισκεπτών – συνδρομητών κατ’  οποιαδήποτε στιγμή εκφράσουν τη σχετική επιθυμία, καθώς και γίνεται άμεσα.

Akismet

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που σχολιάζουν ιστότοπους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία anti-spam του Akismet. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης θέτει σε λειτουργία το Akismet για τον ιστότοπο, αλλά περιλαμβάνει συνήθως τη διεύθυνση IP του σχολιαστή, τον πράκτορα χρήστη, τη διεύθυνση παραπομπής και τη διεύθυνση ιστότοπου (μαζί με άλλες πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από τον σχολιαστή,  όπως είναι  το όνομα, τη διεύθυνση και το ίδιο το σχόλιο).

Really Simple SSL

To Really Simple  SSL και τα πρόσθετα του Really  SSL δεν επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, οπότε το GDPR δεν ισχύει για αυτά τα πρόσθετα ή τη χρήση αυτών των προσθηκών στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου εδώ.

Εφαρμοστέο δίκαιο- λοιποί όροι- επίλογος

Όλοι οι προαναφερόμενοι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του www.typologos.com μαζί με τις οποιαδήποτε τροποποιήσεις τους διέπονται –  συμπληρώνονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη  των προαναφερόμενων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν κείμενο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς όλων των άλλων όρων.

Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.typologos.com  και της κ.  Νικολάου Μόσχοβου  και του κάθε επισκέπτη – χρήστη –  μέλους – συνδρομητή των σελίδων –  ενοτήτων –   υπηρεσιών του , και δε δεσμεύει παρά μόνον  αυτούς.

Καμία τροποποίηση των συγκεκριμένων όρων δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αποτελέσει τμήμα της  συγκεκριμένης συμφωνίας, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αναφέρεται ότι  η διαχείριση – προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη – μέλους – συνδρομητή των σελίδων – ενοτήτων – υπηρεσιών του www.typologos.com υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος υπ’ αριθμόν 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα υπ’ αριθμόν 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Νόμου  2819/2000, το Νόμο 2774/1999, καθώς και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι  παρόντες όροι έχουν διατυπωθεί και λαμβάνουν υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, του Διαδικτύου και του υφιστάμενου πλέγματος νομικών ρυθμίσεων περί των συγκεκριμένων ζητημάτων. Η οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική  σχετική νομική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Ο www.typologos.com δικαιούται να  αλλάξει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση  των επισκεπτών – χρηστών – συνδρομητών – μελών εντός του υφιστάμενου ή του πιθανού άλλου νομικού πλαισίου για τα ζητήματα αυτά.

Όποιος επισκέπτης –  χρήστης –  συνδρομητής –  μέλος δε  συμφωνεί με αυτούς τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες –  σελίδες – ενότητες  του  www.typologos.com .

Ο www.typologos.com   και  ο κ. Νικόλαος Μόσχοβος   δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης –  χρήστης- μέλος – συνδρομητής  των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.typologos.com, ακόμη και στην περίπτωση αμέλειας, καθώς κι οφείλει να ξέρει πως προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, καθώς  και με τη γνώση των όρων του παρόντος κειμένου.

Η πολιτική καταχώρησης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας   δημοσιεύονται  στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας, καθώς και  μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες από τις ενότητές της.

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί ο  www.typologos.com  είναι το WordPress  και το  design της ιστοσελίδας έγινε αρχικά  από τον  κ.Γιάννη Κωνσταντακόπουλο.

Την παροχή των  τεχνικών  υπηρεσιών έχει αναλάβει τώρα η  εταιρεία ZIZ (https://www.ziz.gr/billing/system/index.php) και λειτουργεί με εντελώς νέο template από το αρχικό.

Τεχνικές συμβουλές παρέχει ο Νικόλαος Παπάζογλου.

©Typologos.com 2018