Ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Δημήτριος Τσούλης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Γεωδαιτικής Επιτροπής της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.