Ο «Αστερόκοσμος», το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας «ανάβει τα φώτα» στη Θεσσαλονίκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.