Μελέτη του ECDC δείχνει ότι 33.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτηρίδια στα αντιβιοτικά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.