Κωνσταντίνος Ζέρβας: «Δεν ερχόμαστε, ούτε να γκρεμίσουμε, ούτε να απαξιώσουμε, ούτε να μηδενίσουμε»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.