Oι καθηγητές που αναδεικνύουν τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας!

17:29:45,12/28/2018
Βασίλειος Μέλφος- Παναγιώτης Βουδούρης

Οι αναπληρωτές καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. Παναγιώτης Βουδούρης (αριστερά) και του Α.Π.Θ.  Βασίλειος Μέλφος (δεξιά)

To σημαντικό ορυκτό πλούτο της Ελλάδας αναδεικνύουν με έρευνες οι αναπληρωτές καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  Βασίλειος Μέλφος  και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Παναγιώτης Βουδούρης, στους οποίους απονεμήθηκε το Βραβείο «Κωνσταντίνου Κτενά» της Τάξεως των Θετικών Επιστημών έτους 2018 την  Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου από την Ακαδημία Αθηνών.

Το βραβείο τους απονεμήθηκε για την πρωτότυπη εργασία  ορυκτολογικού περιεχομένου με τίτλο «Cenozoic Metallogeny of Greece and Potential for Precious, Critical and Rare Metals exploration» (Ore Geology Reviews, 89, 1030-1057, 2017) – «Η μεταλλογένεση του Καινοζωικού στην Ελλάδα και η δυνατότητα για αναζήτηση πολύτιμων, κρίσιμων και σπανίων μετάλλων».

Οι δυο αναπληρωτές καθηγητές μελετών εδώ και 30 χρόνια τη γέννηση των μετάλλων κι άλλα γεωλογικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Η βραβευμένη εργασία αναφέρεται στη  γένεση των ευγενών μετάλλων (χρυσός και άργυρος), των μετάλλων υψηλής τεχνολογίας (χαλκός, κοβάλτιο, αντιμόνιο, βισμούθιο, τελλούριο, γάλλιο, γερμάνιο, ίνδιο, βολφράμιο), και των σπάνιων μετάλλων (ρήνιο –  μολυβδαίνιο) κατά τα τελευταία 35 εκατομμύρια χρόνια στην Ελλάδα.

Μάλιστα, περιγράφεται  το θεωρητικό γεωλογικό μοντέλο, που στηρίζεται σε έρευνες των δύο  επιστημόνων, αλλά και σε πλήθος δημοσιεύσεων Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Παράλληλα, καταγράφονται τα σημαντικότερα κοιτάσματα, τα οποία ταξινομούνται σε διάφορους τύπους.

«Η  βράβευση αυτή, εκτός από την επιστημονική, έχει και εθνική σημασία για τη χώρα και την οικονομία της, καθώς αναδεικνύεται ο σημαντικός ορυκτός πλούτος της Ελλάδας»,  τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  Βασίλειος Μέλφος.

Το Βραβείο «Κωνσταντίνου Κτενά» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη.

Μέλφος- Βουδούρης- Βράβευση Ακαδημίας Αθηνών

Οι δύο αναπληρωτές καθηγητές κατά τη στιγμή της βράβευσης από την Ακαδημία Αθηνών

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του  Βασιλείου Μέλφου

Ο Βασίλειος Μέλφος είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., όπου διδάσκει τα μαθήματα της Κοιτασµατολογίας και της Γεωχημείας. Επίσης, διδάσκει και στα  εξειδικευμένα διεθνή – ελληνικά Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μαθήματα για την Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση αρχαίων μνημείων – υλικών πολιτισμού.

Σπούδασε Γεωλογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου έκανε και τη διδακτορική διατριβή με θέμα τα κοιτάσματα χαλκού, μολυβδαινίου και χρυσού στη Θράκη. Η έρευνα του ίδιου  εστιάζεται στη μελέτη των κοιτασμάτων χρυσού και των σπάνιων μετάλλων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

 Εξειδικεύεται στη μελέτη των μαγματικών και υδροθερμικών ρευστών στο στερεό φλοιό της Γης, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των κοιτασμάτων αυτών

Στην έρευνα αυτή  συνεργάζεται  με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. Παναγιώτη Βουδούρη.

Μαζί έχουν δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο της γένεσης  των μετάλλων στην Ελλάδα.

Μία  ακόμη έρευνα του κ. Βασιλείου Μέλφου  συσχετίζεται με τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με έμφαση στα αρχαία λατομεία και στον προσδιορισμό της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών από λίθινα αντικείμενα, καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη μνημείων της αρχαιότητας.

Ως επιστήμονας δυνεργάζεται  με μεγάλο αριθμό ερευνητικών ομάδων από όλο τον κόσμο, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 130 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή –  ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος διαλέξεων, σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και ειδικών μαθημάτων, με στόχο την εξωστρέφεια της επιστήμης της Γεωλογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάστηκε με το μουσικό σύνολο κλασικής μουσικής «Art Various» στη διοργάνωση της πρωτότυπης εκδήλωσης με τίτλο «Η αρμονία των ήχων και των… λίθων», που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018 στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Παναγιώτη Βουδούρη

O Παναγιώτης Βουδούρης από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ορυκτολογίας-Πετρολογίας και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών .

Την περίοδο 2009 – 2014 διετέλεσε επίκουρος καθηγητής και τα χρόνια 2002 – 2009 λέκτορας στα ίδια τμήματα του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατά τα έτη 2008 – 2010 διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής του Ινστιτούτου  Ορυκτολογίας –Πετρολογίας του Πανεπιστημίου  του Αμβούργου.

Τα έτη  1996 – 2002 ήταν βοηθός ερευνών στη Σχολή Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα χρόνια 1995 – 1998 εργάστηκε ως γεωλόγος έργου στην Hydrohellas Ltd, στην Αθήνα.

Τα ερευνητικά – επιστημονικά ενδιαφέροντα του κ. Βουδούρη είναι η  εξερεύνηση για τη μεταλλοτεχνία –  υδροθερμική μεταλλοποίηση του χρυσού, η ορυκτολογία των πολύτιμων – σπάνιων – κρίσιμων μετάλλων, η τροποποίηση της ορυκτολογίας – γεωχημεία, η γένεση των πολύτιμων λίθων, γένεση των ορυκτών των σχισμών αλπινότυπου και η πρυκτολογία σε ζώνες υπεργενούς οξείδωσης.

Έχει δημοσιεύσει 57 αναφορές, 7 μη αναθεωρημένα έγγραφα, 3 μη αναθεωρημένα κεφάλαια οδηγού πεδίου, 2 βιβλία, 55 πρακτικά και 35 παρουσιάσεις σε συνέδρια. Έχει συντελέσει στην αναδιοργάνωση  των  ορυκτολογικών και πετρολογικών συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1996 – 1997), του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων  του Τεχνικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (1997) και του Μουσείου  Ορυκτολογίας- Πετρολογίας  του  Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996 –2002).

©Typologos.com 2018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.