Ένα καινοτόμο εργαλείο του Α.Π.Θ. για τους ηλικιωμένους στους δήμους της χώρας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.