Η ΑΠίΘανη φοιτητική ομάδα HAILdom στον τελικό του διαγωνισμού «Ιnvent for the Planet», στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.