Γιώργος Μεσσάλας: «Το σήμερα στη βασανισμένη μας, χώρα – δυστυχώς – δεν έχει διδαχθεί από περασμένες εποχές»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.