Δεν προκύπτει ανάγκη επανεξέτασης της πιστοποιημένης αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.