Ανακαλύφθηκαν περισσότερες από 200 νέες γενετικές παραλλαγές που συσχετίζονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 13 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.