Για πρώτη φορά ελληνική ομάδα θα χειρίζεται σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση πειράματος στο διάστημα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.