«Είναι θέμα καρδιάς…»

17:10:16,05/02/2019
Παιδί με πατίνι

Ο απώτερος στόχος της έρευνας «Είναι θέμα καρδιάς…» έγκειται στην εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναπτυξιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά με καρδιοπάθειες

Σε νέο πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την υγεία των παιδιών και δη στη συναισθηματική προσαρμογή σε «λιλιπούτειους»  ασθενείς  με συγγενείς καρδιοπάθειες συμμετέχει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εταίρος, με ανάδοχο φορέα το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί».

Το πρόγραμμα τιτλοφορείται: «Είναι θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες» ή «It’s a matter of the heart: Developmental and Emotional Adjustment Risks in young children with Congenital Heart Disease» (ακρωνύμιο “CHD-DEAR”; Project: POST-DOC/0916/0257).

Την υλοποίηση του πρωτοποριακού  ερευνητικού προγράμματος ανέλαβε το Εξειδικευμένο Κέντρο Παιδιατρικής «Το Παιδί» στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, και άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται  σε Κύπρο-Ελλάδα.

Η όλη ερευνητική προσπάθεια έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 119.967 ευρώ  από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Υλοποιείται, δε, στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» της δέσμης «RESTART» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε.) και του πυλώνα ΙΙ: «Αειφόρο Σύστημα ΕΤΑΚ».

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η εγγεγραμμένη κλινική ψυχολόγος Δρ.Μαρία Κούσιου.Συντονιστής είναι ο παιδοκαρδιολόγος του Κέντρου Εξειδικευμένης  Παιδιατρικής «Το Παιδί» Δρ. Αντώνης Ιωσήφ.Η υπεύθυνη για το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (Κ.Ε.Ν.) του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η καθηγήτρια Ψυχολογίας Φώφη Κωνσταντινίδου.

 Από την Ελλάδα συμμετέχει το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Κλινικοί εταίροι του Έργου είναι η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» στην Αθήνα, που διαθέτει  σημαντική εμπειρία στις ψυχοδιαγνωστικές αξιολογήσεις παιδιών,  καθώς και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 και θα διαρκέσει  δυόμιση χρόνια, δηλαδή θα ολοκληρωθεί μέχρι  και τον Οκτώβριο του 2021.

Το καινοτόμο έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στο διεθνή χώρο των νευροαναπτυξιακών και οργανικών διαταραχών, αφού στοχεύει να διερευνήσει την ανάπτυξη και τη συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 2-5 ετών με ήπια και σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια.

Πρωτεύων στόχος  είναι να εξεταστούν οι  παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των παιδιών.

Σε αυτούς ανήκουν οι πιθανοί  οργανικοί παράγοντες που πηγάζουν από τις συγγενείς καρδιοπάθειες.

Επίσης, θα εξεταστούν οι αναπτυξιακοί  παράγοντες και το πλαίσιο ανατροφής των παιδιών (γονικό άγχος και ποιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ του γονέα, καθώς  και του παιδιού).

Επιπρόσθετα, το έργο συνεισφέρει άμεσα και σε τοπικό επίπεδο με τη στάθμιση του πρώτου εργαλείου ανίχνευσης των  αναπτυξιακών δυσκολιών στον κυπριακό πληθυσμό και πιο συγκεκριμένα σε υγιή παιδιά ή με συγγενείς καρδιοπάθειες.

 Τα παιδιά που θα συμμετέχουν εθελοντικά θα έχουν άμεσο όφελος, αφού θα  υποβληθούν σε δωρεάν αξιολόγηση, η οποία δε θα ήταν διαθέσιμη χωρίς την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή της  παραγόμενης γνώσης   για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναπτυξιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά με καρδιοπάθειες.

 Τα αποτελέσματα του έργου  θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας, για την προληπτική φροντίδα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.  Παράλληλα, τα ερευνητικά αποτελέσματα  θα έχουν σημαντική ερευνητική συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

©Typologos.com 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.