«Ευχαριστώ» του Α.Π.Θ. στο Πυροσβεστικό Σώμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.