Πρωτοβουλία του Δήμου Θέρμης για τη δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων (cluster) στον αγροδιατροφικό τομέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.