Κανένα σχέδιο δράσης από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την διάσωση Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.