Υποστήριξη από το Ι.ΜΕΤ./ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε δήμους – φορείς για δημιουργία σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Υποστήριξη  από το Ι.ΜΕΤ./ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε δήμους – φορείς για δημιουργία σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

17:00:21,08/01/2018

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας οριοθετούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε δήμος της χώρας

Στη δημιουργία της ιστοσελίδας www.svakguide.imet.gr με ελεύθερη χρήση προς όλους προχώρησε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)  ως   ένα απαραίτητο εργαλείο για  δήμους, φορείς και ιδιώτες, που εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης  ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Η χρήση της σελίδας (help desk) είναι ελεύθερη  για  όλους,  ενώ παρέχεται επιπροσθέτως και η δυνατότητα περαιτέρω εξειδικευμένης υποστήριξης, όπου ζητηθεί.

«Οι σύγχρονες πόλεις βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση, που είναι  αυτή της βιώσιμης κινητικότητας. Της δημιουργίας, δηλαδή, βιώσιμων και προσβάσιμων πόλεων σχεδιασμένων για τους ανθρώπους κι όχι για τα αυτοκίνητα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια.

Πόλεις, οι οποίες θα έχουν ένα   καινοτόμο και μακρόπνοο όραμα που θα βασίζεται σε έναν αστικό σχεδιασμό,  όπου το περπάτημα, το ποδήλατο και οι δημόσιες συγκοινωνίες θα βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών των μετακινούμενων . Πόλεις, όπου οι αποφάσεις σχεδιασμού θα προέρχονται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων», λένε – μεταξύ άλλων – ειδικοί επιστήμονες.

Σημειωτέον ότι το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε τους Ελληνικούς Δήμους για την υλοποίηση  των Σ.Β.Α.Κ.  (Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας). Στόχος  της χρηματοδότησης είναι  να υλοποιηθούν συγκεκριμένα  σχέδια βάσει των ευρωπαϊκών μεθοδολογιών.

Για παράδειγμα, όπως  είναι αυτά, που  προσαρμόστηκαν από το σχετικό ελληνικό πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ και το οποίο συνέθεσε σχετική ομάδα εργασίας  με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών . Τα συγκεκριμένα σχέδια   θα πρέπει ν΄  ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δήμων που τις υποβάλλουν.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α χρειάζεται  να προκύψουν  αποτελεσματικά Σ.Β.Α.Κ. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει  να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ένταξης των έργων που αυτά θα προτείνουν προς χρηματοδότηση και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της εκπόνησής  τους. «Ωστόσο,  ελάχιστοι δήμοι ή φορείς στην Ελλάδα διαθέτουν αυτή την τεχνογνωσία»,  τόνισαν οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου και ανέφεραν:

«Αυτή την ανάγκη διέγνωσε το Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.  κι προσπαθεί να την καλύψει με την ιστοσελίδα που δημιούργησε, την  www.svakguide.imet.gr , στην οποία μπορεί ελεύθερα να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.

Στον ιστότοπο αναλύονται μεθοδικά και λεπτομερώς τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ. Ακόμη, δίνονται τα βασικά αρχεία για την έναρξη υλοποίησης,  ενώ λειτουργεί σαν πλατφόρμα επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο και προσβλέπει στην ορθή μεθοδολογική προσέγγιση και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (δεδομένα, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδοτικά πακέτα).  Ταυτόχρονα, το Ι.ΜΕΤ. μπορεί να παράσχει επιπλέον εξειδικευμένη υποστήριξη στους δήμους και φορείς για την εκπόνηση και υποβολή των  Σ.Β.Α.Κ., εφόσον του ζητηθεί.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Ήδη έχουν εκδοθεί οι βασικές οδηγίες δημιουργίας ενός Σ.Β.Α.Κ.

• Σήμερα διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα σε θέματα βιώσιμου σχεδιασμού αστικών συστημάτων μεταφορών.

• Συνεργάστηκε με το Πράσινο Ταμείο και συνέθεσε τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η χρηματοδότηση των ελληνικών Δήμων για τα Σ.Β.Α.Κ.

• Απασχολεί ερευνητές που συμμετείχαν στη διυπουργική επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία Εθνικού κατευθυντήριου πλαισίου υλοποίησης των  Σ.Β.Α.Κ.

• Αποτελεί συντονιστής του έργου REFORM, το οποίο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθεί να κατευθύνει και να επιμορφώσει τους δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια για την ορθή υλοποίηση των σχεδίων,  με στόχο τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού – Περιφερειακού Σχεδιασμού που θα βασίζεται στα αποτελέσματα τους.

• Συνεργάζεται και καθοδηγεί ήδη τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Παύλου Μελά στην υλοποίηση των Σ.Β.Α.Κ.

• Γνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της προσαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου – οδηγίες ELTIS – στα ελληνικά δεδομένα.

•Γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες των δήμων και φορέων, μέσω της προσωπικής επαφής με εκπροσώπους τους, σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 

Στόχος είναι ο καθορισμός οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για κάθε Δήμο

Ο ιστότοπος  www.svakguide.imet.gr , είναι μια ζωντανή πλατφόρμα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς το υλικό και οι πληροφορίες   ανανεώνονται, καθώς  και εμπλουτίζονται συνεχώς.

Η ανανέωση της ιστοσελίδας, γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές επαφές με τους εμπλεκομένους και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.

Σχετικά με το Ι.ΜΕΤ.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) αποτελεί ένα πρωτοπόρο, διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο φορέα έρευνας στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή του (το 2000) έως και σήμερα προσφέρει βασική ή  εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών.

Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας σε πολλούς τομείς των μεταφορών. Είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στις μεταφορές σε όλη την  Ευρώπη.

Αποστολή του Ι.ΜΕΤ. είναι η παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων που δύναται να εφαρμοστούν στην πράξη,  προκειμένου να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και πολιτικής σε κάθε πεδίο που αφορά στις μεταφορές.Το  Ινστιτούτο συνεργάζεται με εθνικούς – τοπικούς – ιδιωτικούς ή  δημόσιους φορείς, καθώς  και με πολλά ευρωπαϊκά –  διεθνή ινστιτούτα ή  ερευνητικά κέντρα, ενώ εκπροσωπεί  την Ελλάδα σε διάφορα επιστημονικά fora.

©Typologos.com 2018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.