Στον άνθρωπο αξία δίνουν αυτά για τα οποία ο ίδιος προσπαθεί….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + sixteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.