Τυπολόγος-Πιστοποιημένη Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα

Πιστοποιημένη Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Αριθμός Μητρώου: 13697- ΜΗΤΡΩΟ ONLINE MEDIA.

Ο «Τυπολόγος» (www.typologos.com)  είναι   ταυτοποιημένο μέλος του Επίσημου Μητρώου Νόμιμων Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  (Άρθρα  52, 53 ΚΑΙ 54 του νόμου 4339/2015 Φ.Ε.Κ. Α’ 133).

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα  είναι μέλος των πιστοποιημένων διαδικτυακών μέσων-μελών του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. 

Με την εγγραφή είναι υποχρεωμένο κάθε μέσο να φέρει σήμα πιστοποίησης μέλους σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας του, προκειμένου να γνωρίζουν οι υπόχρεοι  της ενημέρωσης για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης και οι αντίστοιχοι  φορείς επακριβώς  ποια από τα μέσα δικαιούνται μέρος των διαφημιστικών κονδυλίων.

Μεταξύ άλλων, στα προνόμια των μελών του Μητρώου συγκαταλέγονται:

– Το δικαίωμα πρόσβασης στην κρατική διαφήμιση, μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατανομή της.

– Η δωρεάν παροχή Υπηρεσίας Εντοπισμού Λογοκλοπής, που παρέχεται  σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ).

– Η συνεργασία στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

– Η διαπίστευση δημοσιογράφων.

©Typologos.com 2019