Σπουδές Δημοσιογραφίας

Σεμινάρια Δημοσιογραφίας και social media

στον EDU.TYPOLOGOS.COM με  πρακτική άσκηση !!!

 

Σεμινάρια δημοσιογραφίας Φωτογραφία από mmi9 από το Pixabay

Tα σεμινάρια δημοσιογραφίας από τον “Τυπολόγο” γίνονται υπό καθεστώς ελεύθερων επαγγελματικών υπηρεσιών.Φωτογραφία από mmi9 από το Pixabay 

Σπουδές δημοσιογραφίας – social media, καθώς και δυνατότητα πρακτικής άσκησης παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα www.edu.typologos.com, στην οποία θα γίνονται συνεχώς εγγραφές, καθώς και ξεκίνησαν ήδη  οι διαδικτυακές παραδόσεις μέσω προσφερόμενων διαδικτυακών τόπων άμεσης επικοινωνίας (Skype κ.λ.π.)

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης υπό καθεστώς ελεύθερων επαγγελματικών υπηρεσιών και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον:  www.typologos.com.

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης παρέχεται και στα εξής ομογενειακά έντυπα: Ελληνικά Νέα και Ελληνική Φωνή. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα Σπουδών Αθλητικής Δημοσιογραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες για τις διαδικτυακές σπουδές δημοσιογραφίας και social media μπορούν να επικοινωνήσουν με το δημοσιογράφο, κ. Νικόλαο Μόσχοβο στο τηλέφωνο με αριθμό κλήσης: 6944-18.17.72 και στη φόρμα επικοινωνίας.  Πληροφορίες παρέχονται και μέσω skype (nikos.moshovos1).

Σεμινάρια δημοσιογραφίας

Η πλατφόρμα του Edu.typologos.com λειτουργεί με το σύστημα Moodle, που χρησιμοποιούν κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της υφηλίου.

Τις εισηγήσεις μπορεί να παρακολουθήσει κάθε άνθρωπος, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει  επιπλέον γνώσεις

Ακόμη, τις  διαλέξεις μπορούν να παρακολουθήσουν  φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές Ι.Ε.Κ ή Κ.Ε.Κ,  στελέχη επιχειρήσεων κι οργανισμών,  μέλη και στελέχη πολιτιστικών- αθλητικών  συλλόγων, μικροί  και μεσαίοι  επιχειρηματίες, διάφορων φορέων, στελέχη και μέλη  Πολιτικών Γραφείων ή πολιτικών οργανισμών , άνθρωποι του Πολιτισμού και της Τέχνης.

Απευθύνονται, δε, σε Περιφέρειες, Δήμους, Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους, Κ.Ε.Κ. , Ι.Ε.Κ., υφιστάμενα επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα Πανεπιστημίων,  Ανοικτά ή Λαϊκά Πανεπιστήμια, διάφορους συλλόγους, εταιρείες, επιχειρήσεις, ξενοδοχειακούς -τουριστικούς οργανισμούς  , Θεατρικούς ή καλλιτεχνικούς – πολιτιστικούς  οργανισμούς, σπουδαστήρια, Φεστιβάλ,  κλπ.

Οι εισηγήσεις   των ομιλιών είναι διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να δύναται ν’  ενταχθούν στη ροή του  υφιστάμενου εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού προγράμματος ή άλλων δραστηριοτήτων του  κάθε οργανισμού ή φορέα.

 Το χρονολόγιο του edu.typologos.com στο Facebook για πληροφορίες κι εγγραφές είναι το εξής:

Facebook: https://www.facebook.com/edu.typologos/

©Typologos.com 2015