Σπουδές Δημοσιογραφίας με πιστοποίηση

Σπουδές Δημοσιογραφίας και social media στον EDU.TYPOLOGOS.COM με Πιστοποίηση και πρακτική άσκηση !!!

Διαφημιστικό Σπουδών Δημοσιογραφίας

Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας που “ανοίγουν” τους ορίζοντες μάθησης

Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας – social media από μεγάλους Βρετανικούς Οργανισμούς, καθώς και πρακτική άσκηση σε 5 διαδικτυακά – έντυπα μαζικά μέσα ενημέρωσης παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα www.edu.typologos.com, στην οποία θα γίνονται συνεχώς εγγραφές, καθώς και ξεκίνησαν ήδη  οι διαδικτυακές παραδόσεις μέσω προσφερόμενων διαδικτυακών τόπων άμεσης επικοινωνίας (Skype κ.λ.π.)

Παρέχεται βεβαίωση ΣΠΟΥΔΩΝ Δημοσιογραφίας πιστοποίησης ΝFCE  από μεγάλους Βρετανικούς Οργανισμούς και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στις εξής ειδησεογραφικές ιστοσελίδες:

o www.filmaker.gr,
o www.koyinta.gr,
o www.typologos.com.

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης παρέχεται και στα εξής ομογενειακά έντυπα: Ελληνικά Νέα και Ελληνική Φωνή. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα Σπουδών Αθλητικής Δημοσιογραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες για τις διαδικτυακές σπουδές δημοσιογραφίας και social media μπορούν να επικοινωνήσουν με το δημοσιογράφο, κ. Νικόλαο Μόσχοβο στο τηλέφωνο με αριθμό κλήσης: 6944-18.17.72 και στο e-mail: edu.typologos@gmail.com. Πληροφορίες παρέχονται και μέσω skype (nikos.moshovos1).

Πιστοποιημένες σπουδές δημοσιογραφίας

Η πλατφόρμα του Edu.typologos.com λειτουργεί με το σύστημα Moodle, που χρησιμοποιούν κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της υφηλίου.

Η πιστοποίηση των γνώσεων, που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα, θα είναι από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς . Οι φορείς αυτοί έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα προγράμματα επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων του φοιτητή ή του επαγγελματία. Τα προγράμματα Δια βίου Μάθησης καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες ενηλίκων που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους είτε στο δικό τους είτε σε άλλο τομέα.

Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι σε «οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων». Τα προγράμματα, τα οποία παρέχουμε είναι σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού ή προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς.

Tα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και  προσφέρουν δυνατότητες επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό. Το χρονολόγιο του edu.typologos.com στο Facebook για πληροφορίες κι εγγραφές είναι το εξής:

Facebook: https://www.facebook.com/edu.typologos/

©Typologos.com 2015