AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.

Αναπτύσσει πλούσιες περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο να μειωθούν οι δαπάνες λειτουργίας του

16:00:11, 2015-01-31

Σε πράσινο Πανεπιστήμιο μετατρέπεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου!

Μέχρι και το 2016 το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στον κόσμο, το οποίο θα είναι πλήρως απεξαρτημένο από τη συμβατική ηλεκτρική ενέργεια .

Θα εξαρτάται ενεργειακά αποκλειστικά από τον ήλιο και θα έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ» εντείνονται, με στόχο την άμεση εξοικονόμηση πόρων την μείωση των δαπανών λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Συνάμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει τις «πράσινες» δράσεις και έχει καταστεί «Πράσινο Πανεπιστήμιο».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου – καθηγητής, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πλούσια ερευνητική – επιστημονική- κοινωνική δράση στα ευρύτερα θέματα του περιβάλλοντος συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης.

«Η ιδέα του «Πράσινου Πανεπιστημίου» προέκυψε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και αποσκοπεί να απαντήσει στις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις ημέρες μας.Αποσκοπεί να απαντήσει και στη διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική γνώση, συνείδηση και ευθύνη.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Επιθυμούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να καταταχθεί ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο σε σχέση με τη λειτουργικότητά του και την περιβαλλοντική του συνείδηση», σημείωσε.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ενεργό μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe).

Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας λειτουργίας των «Πράσινων Πανεπιστημίων» όπως καθορίζεται από την UGAF (Unica Green Academic Footprint).

Με την κατασκευή του μεγάλου ερευνητικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ» , το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί ότι θα καταστεί ενεργειακά αυτόνομο!

Ήδη, έχει αναπτύξει τις εξής περιβαλλοντικές δράσεις:

Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης γύρω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τη χαρτογράφηση της θέσης διαμονής του φοιτητικού πληθυσμού.

Έτσι, καταρτίστηκε – δόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, προκειμένου να καταλήξει με τις καλύτερες δυνατές λύσεις για δρομολόγηση των λεωφορείων.

Παράλληλα, με τη διευκόλυνση της διακίνησης των φοιτητών και άλλων πολιτών προς και από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, επέτυχε σημαντική μείωση της χρήσης των οχημάτων.

Εντός της πανεπιστημιούπολης αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη υποδομή δρόμων- ποδηλατοδρόμων- πεζοδρόμων για την ασφαλέστερη μετακίνηση των φοιτητών, του προσωπικού και των επισκεπτών. Αυτό συνδυάζεται με την προώθηση χρήσης του ποδηλάτου και της σωματικής άσκησης σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον.

Εντός των χώρων του Πανεπιστημίου ιδρύθηκαν σταθμοί ποδηλάτων, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (Πανεπιστημιούπολη και Κεντρικά Κτίρια).

Οι φοιτητές , η  υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα και οι πολίτες μπορούν  πλέον να ενοικιάζουν, καθώς και να χρησιμοποιούν ποδήλατα για τη μετακίνησή τους. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ένα ευρύ φάσμα ανακύκλωσης- διαχείρισης υλικών και παραγόμενων αποβλήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται ανακύκλωση των ρευμάτων χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, γυαλιού και άλλων συσκευασιών, καθώς και άλλων υλικών που είναι δυνατό να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  για το περιβάλλον.

Τέτοια υλικά είναι οι μπαταρίες, ο πεπαλαιωμένος ηλεκτρικός – ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα απόβλητα μελανιών και τα τόνερ. Τα χημικά – κλινικά – βιολογικά απόβλητα του Πανεπιστημίου  παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για περαιτέρω επεξεργασία.

Αναπτύσσονται και διάφορες άλλες περιβαλλοντικές δράσεις, όπως είναι οι εξής:

Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού μέσω της ευρύτερης χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας- ηλεκτρονικής διάθεσης εντύπων και περιοδικών.

Η επαναχρησιμοποίηση νερού μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων για την άρδευση των χώρων πρασίνου του Πανεπιστημίου.

Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και της υπόλοιπης πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης – καθαριότητας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει – επίσης- στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SAVES», που στοχεύει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης στους ενοίκους των φοιτητικών εστιών.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου διαγωνίζονται με άλλες τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες για να πετύχουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανάμεσα στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνονται και δενδροφυτεύσεις σε διάφορους χώρους στην Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου, έχουν φυτευτεί πέραν των 5.500 δασικών δέντρων με κυπριακά είδη.

Στις 21 Μαρτίου 2014 δημιουργήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη ο «Ελαιώνας της Γνώσης», με τη δενδροφύτευση 100 δενδρυλλίων κυπριακών ελαιών (δωρεά του Τμήματος Γεωργίας).

Κατά το 2015 προγραμματίζεται φύτευση στην Πανεπιστημιούπολη ακόμη ενός σημαντικού αριθμού ελαιόδεντρων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα παράγει το δικό του γνήσιο- παρθένο κυπριακό ελαιόλαδο με την εμπορική ονομασία «Κυπρία γη»!

Ακόμη, προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου εντός της Νεκρής Ζώνης.

Η κατασκευή του μεγάλου ερευνητικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ» αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2015.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΑΠΟΛΛΩΝ», πρόκειται να ανεγερθεί στο ανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης (εντός της ουδέτερης ζώνης) .

Θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος των 10MW, με όλη την απαραίτητη υποδομή για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και τις εγκαταστάσεις υποστήριξης ερευνητικών – εκπαιδευτικών λειτουργιών.

Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις, θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης (10.000 φοιτητές) εκτιμάται ότι οι ανάγκες θα υπερβαίνουν την προβλεπόμενη παραγωγή του πάρκου. Αναμένεται, όμως, ότι αυτές θα καλύπτονται με τη χρήση πρόσθετων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ενσωματώνονται ήδη στα κτίρια του Πανεπιστημίου.

Προς  στην υλοποίηση της πράσινης κατεύθυνσης  ολοκληρώθηκε πρόσφατα το μικρότερο Φ/Β πάρκο του Πανεπιστημίου Κύπρου «ΦΑΕΘΩΝ» συνολικής ισχύος των 395 kW που αποτελείται από την εγκατάσταση που βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης καθώς και τις υποδομές στις οροφές διαφόρων κτιρίων.

Η λειτουργία του πάρκου αυτού θα συνεισφέρει 632.000 kWh πράσινης ενέργειας τον χρόνο.

Μακροπρόθεσμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσβλέπει στο να πληροί η Πανεπιστημιούπολη και τα κριτήρια μιας «Πράσινης Πανεπιστημιούπολης».

©Typologos.com 2015

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.