Στις 9 Μαΐου 2019 ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Β.Θ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.