2400 επαγγελματικές συναντήσεις για το συνεδριακό τουρισμό έγιναν στη Θεσσαλονίκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + nineteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.