Στις 18 Ιουνίου 2019 αρχίζει το πολυμορφικό «Τhe Art Festival of Thessaloniki» με τη θεματική «Antithesis2» στο Καφωδείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.