Τι πρέπει να γνωρίζετε, όταν ταξιδεύετε με το τρένο

Τι πρέπει να γνωρίζετε,  όταν ταξιδεύετε με το τρένο

16:59:55,07/04/2018

Το τρένο είναι ένα μαγευτικό μέσο μεταφοράς

Πολλοί αγαπούν το τρένο, γιατί σε «ταξιδεύει» από τόπο σε τόπο μέσα από τα παράθυρα μέχρι και να φθάσεις στον προορισμό σου. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών εξέδωσε μερικές καλές συμβουλές, τις οποίες θα πρέπει να ξέρουμε, πριν μπούμε στο βαγόνι:

Η μεταφορά επιβατών, αποσκευών και συνοδευόμενων αυτοκινήτων πραγματοποιείται με τα τακτικά και έκτακτα δρομολόγια, τα οποία ανακοινώνονται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ  στο επιβατικό κοινό.

Η σύμβαση μεταφοράς, την οποία συνάπτει ο επιβάτης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά το χρόνο αγοράς του τίτλου μεταφοράς του, αποδεικνύεται με έναν  ή  και περισσότερους τίτλους μεταφοράς (στη μορφή που έχει εκάστοτε εγκρίνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ),  καθώς  και οι οποίοι παραδίδονται στον επιβάτη.

Οι τίτλοι μεταφοράς των επιβατών με τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ διατίθενται στο επιβατικό κοινό είτε μέσω φυσικών σημείων πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σταθμοί, γραφεία ταξιδιών, συμβεβλημένα Πρακτορεία και σημεία πώλησης και σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων) ή είτε μέσω  του διαδικτύου.

Σε περίπτωση που αναφέρονται συνοπτικά οι όροι μεταφοράς στους τίτλους μεταφοράς, τότε υπερισχύουν ως νεότεροι οι παρόντες όροι. Αντίστοιχα,  υπερισχύουν οι όροι που ευρίσκονται εκτυπωμένοι στην εμπρόσθια σελίδα των τίτλων μεταφοράς (ως νεότεροι και ειδικότεροι – και – επί του τίτλου) από τους τυχόν όρους που ευρίσκονται στην οπίσθια σελίδα των τίτλων μεταφοράς.

Για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις απαιτήσεις της αγοράς παρέχονται στα πλαίσια της τιμολογιακής πολιτικής της, μεταξύ άλλων, και εκπτώσεις ή  και προσφορές στο επιβατικό κοινό.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι που διέπουν τη μεταφορά επιβατών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης των εκάστοτε εκπτώσεων και προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος του τιμολογίου για τις επιβατικές μεταφορές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι   όροι μεταφορά  από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαφέρουν  ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης του εισιτηρίου, τη διαδρομή, τις αιτίες αλλαγής ή ακύρωσης του ταξιδιού, τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης και την ομάδα, στην οποία ανήκει ο επιβάτης (ηλικία, Α.Μ.Ε.Α.  κ.λπ.).

Γι’ αυτό το λόγο το ΚΕ.Π.ΚΑ. συστήνει  στους καταναλωτές να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που έχουν δημοσιευτεί  στο σύστημα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου https://tickets.trainose.gr/dromologia/.

 Αυτό το χρονικό διάστημα συζητάει το Ευρωκοινοβούλιο  για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών και  το  ΚΕ.Π.ΚΑ. μαζί με την  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – BEUC δίνουν καθημερινά τη  μάχη για την  αναβάθμιση των δικαιωμάτων  των επιβατών – καταναλωτών.

©Typologos.com 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + eighteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.