ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.