Το διάφραγμα… δεν έχει ηλικία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.