Στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών EuRECCA μπήκε συνιδρυτής το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI του ΙΤΕ-ΙΠ της Κρήτης!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.