Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supporting eco-innovations towards international markets)

0
71

Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supporting eco-innovations towards international markets)

15:27:43,02/12/2018
To έργο SUPER προσβλέπει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.μ.Ε.)

Στην αύξηση των εξαγωγών των περιβαλλοντικών  φιλικών  προϊόντων  στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο  SUPER, για το οποίο πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα:  «Ανάλυση – αξιολόγηση των περιφερειακών δομών υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την οικο-καινοτομία και τις διεθνείς αγορές»  στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2018, στη Ρίγα της Λετονίας. Στο σεμινάριο συμμετείχε διμελής αντιπροσωπεία μελών της Ομάδας Εργασίας του έργου από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες ανέλυσαν την πρόοδο του ειδικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης (SAT) που στοχεύει στην εξαγωγή συστάσεων πολιτικής για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών υποστήριξης Μ.μ.Ε.  σε θέματα οικο-καινοτομίας και διεθνοποίησης.

To έργο SUPER προσβλέπει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.μ.Ε.). Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν μοντέλα συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζουν σε μέτρα για την ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε.  και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε αλληλεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες Μ.Μ.Ε.

Ο στόχος του έργου είναι: Η  ανάπτυξη – βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των Μ.μ.Ε., η καλύτερη στήριξη των δομών – μηχανισμών που υποστηρίζουν τη σχετική επιχειρηματική δυνατότητα της κάθε  περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων Μ.μ.Ε. .

Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία & με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.  Δυτικής Μακεδονίας και τις ενδιαφερόμενες Μ.μ.Ε. , θα αναπτύξει στο επόμενο διάστημα ένα Σχέδιο Δράσης για την περιφέρεια που θα μπορεί να προωθήσει δίκτυα Μ.μ.Ε.  (όπως  συνεργατικούς σχηματισμούς) και στοχεύει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους που εφαρμόζουν ήδη Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Καινοτομίες ή παράγουν Περιβαλλοντικά Φιλικά Προϊόντα.

©Typologos.com 2018

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

nineteen + nineteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.