ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ!

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ!

Του Νίκου Μόσχοβου, e-mail: nikmoshov@gmail.com


(Φωτογραφία: «H Ερευνητική ομάδα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του ΠΚ και  τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Νευρογνωστικού Εργαστηρίου του Τμήματος Ψυχολογίας»)

Σε καλά επίπεδα διατηρείται η μνήμή μας καθ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, όπως έδειξε η πρωτοποριακή έρευνα για τα «μυστικά» του εγκεφάλου,  που διεξάγουν οι επιστήμονες  του Κέντρου  Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) και του Εργαστηρίου  Νευρογνωστικών Ερευνών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Οι επιστήμονες «ανίχνευσαν» το τι γίνεται  με τις γνωστικές δεξιότητες, τους δείκτες φυσικής υγείας, τους βιολογικούς παράγοντες και την ποιότητα ζωής  εξετάζοντας 500 Κυπρίους ηλικίας  65 ετών και άνω!


Η όλη προσπάθεια συνεχίζεται και γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων», ενώ τα αποτελέσματα αυτής δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου του  2012. Η ημερίδα έγινε σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

Το πρωτοποριακό εγχείρημα χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ενώ συντονίστρια και υπεύθυνη είναι η διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης- καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας,  Φώφη Κωνσταντινίδου.

Τα ερευνητικά πεδία αφορούν:

  •  Στις γνωστικές δεξιότητες ( μνήμη, συγκέντρωση,  ταχύτητα σκέψης- γλώσσας και η επίδραση της ηλικίας σε αυτές)
  • Στους βιολογικούς παράγοντες,  που ενδέχεται να επηρεάζουν τις γνωστικές δεξιότητες (καρδιολογικοί δείκτες -γενετικοί παράγοντες).
  •  Στη σχέση  που υφίσταται μεταξύ της ποιότητας ζωής, των  βιολογικών παραγόντων και  των γνωστικών δεξιοτήτων.
  •  Στη διεξαγωγή μιας κλινικής  μελέτης  αποτελεσματικότητας  του προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης σε υγιείς ενήλικες ή σε άλλους-ες που εμφανίζουν  νοητική έκπτωση.

Τα   συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η μνήμη διατηρείται σε καλά επίπεδα, καθ` όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου!

Ωστόσο, καταδεικνύουν ότι  κάποιες αλλαγές παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 65-70 ετών. Οι αλλαγές αφορούν στην ικανότητα εκμάθησης καινούργιων πληροφοριών και την στη γρήγορη επεξεργασία πληροφοριών.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι προκαλούνται αλλοιώσεις στην εγκεφαλική μάζα, στη μείωση στη ταχύτητα  της μεταφοράς  των μηνυμάτων λόγω της ελάττωσης νευροδιαβιβαστών στις νευρωνικές συνάψεις,  διάφορες μικροσκοπικές αλλοιώσεις σαν την εναπόθεση της  αμυλώδης πλάκας στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία των μετωπιαίων λοβών.

«Το  2012 έχει προκηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως  το έτος της υγιούς γήρανσης. Η επιλογή των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα στόχευε στη διεύρυνση των γνώσεων για τις γνωστικές δεξιότητες στην ενήλικη ζωή, στην απόκτηση γνώσεων για στρατηγικές που βοηθούν τις λειτουργίες της μνήμης, καθώς και  στις πληροφορίες για τους παράγοντες, οι οποίοι  συντείνουν στην επιτυχημένη τρίτη ηλικία.

Η έρευνα βοηθά στη δυνατότητα  του διαχωρισμού μεταξύ των φυσιολογικών αλλαγών που προκύπτουν από την ηλικία και των παθολογικών αλλαγών στη νόηση και στη συμπεριφορά γενικότερα. Αυτές  μπορεί να προκαλούνται λόγω της  παθολογικής γήρανσης,  όπως είναι η άνοια τύπου Αλτσχάιμερ . Η έρευνα βοηθά και στην δημιουργία θεωρητικών μοντέλων για τη γήρανση που συνεισφέρουν στη διεθνή βιβλιογραφία», εξηγεί η επικεφαλής – διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης- καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας,  Φώφη Κωνσταντινίδου.

Η όλη προσπάθεια πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις. Αρχικά αξιολογούνται οι γνωστικές δεξιότητες και οι συμμετέχοντες συναντιούνται με μέλος της ερευνητικής ομάδας, από τους οποίους διεξάγονται διάφορα τεστ μνήμης- συγκέντρωσης. Επίσης, οι συμμετέχοντες  απαντούν στα σχετικά ερωτηματολόγια.

Ακόμη,  πραγματοποιούνται γενικές αναλύσεις αίματος και γενετικού δείγματος. Εφόσον, χρειαστεί εξετάζεται ο συμμετέχων ή και συμμετέχουσα από τον ιατρό της ερευνητικής ομάδας. Επιπρόσθετα γίνεται και μια εκτενής εξέταση από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας σχετικά με τις γνωστικές δεξιότητες.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης επανεξετάζονται όλοι οι συμμετέχοντες εκ των οποίων το 50%  προχώρησε ήδη σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, υποβλήθηκε πάλι στα ίδια τεστ , αφού πέρασαν δύο χρόνια από την πρώτη αξιολόγησή τους.

Η  τρίτη φάση θα έγκεινται στη συμμετοχή ένα σε πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο είναι στοχευόμενο για ορισμένους από τους  500 ενήλικες.

Αυτοί προέρχονται από το πολυδύναμο κέντρο Στροβόλου, τα αντίστοιχα κέντρα που λειτουργούν  στους δήμους Λακατάμειας- Αγίου Δομετίου- Λευκωσίας- Λευκάρων, οργανώσεις (Ένωση Αγωνιστών της ΕΟΚΑ,  Ένωση Συνταξιούχων Κύπρου , ΕΚΥΣΥ, ΠΕΟ) και  το Παττίχειο Κέντρο της  Λεμεσού. Συμμετέχουν και  δημότες από διάφορες κοινότητες της Λευκωσίας,  της Λάρνακας ή της Πάφου.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα έχουν απασχοληθεί έως τώρα 12 ερευνητές – ειδικοί  επιστήμονες, ενώ έλαβαν μέρος  περισσότεροι από 30 μεταπτυχιακοί  -προπτυχιακοί  φοιτητές  του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα αρχικά αποτελέσματα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε 15 διεθνή συνέδρια και δημοσιεύτηκαν  ως πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικών άρθρων σε 6 διεθνή περιοδικά!

Η έρευνα  αναμένεται να συνεχιστεί στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του καινούργιου ερευνητικού προγράμματος «Σκέψη» (2012-2014) .

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  χρηματοδοτείται στο πλαίσια της τρίτης δέσμης προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος) και συντονίστρια είναι η  κ. Κωνσταντινίδου. Στο πρόγραμμα  «Σκέψη» θα  λάβουν μέρος κι άτομα με ήπια νοητική έκπτωση, καθώς  και ασθενείς που έχουν  εμφανίσει άνοια τύπου Αλτσχάιμερ.

©Typologos.com 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 13 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.