Διεθνές συνέδριο για τον Πολιτιστικό Τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

0
158

Διεθνές συνέδριο για τον Πολιτιστικό Τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

18:13:12, 11/13/2017
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί σήμερα βασικό πυλώνα στήριξης της απασχόλησης και της οικονομίας. Μία από τις ανερχόμενες μορφές τουρισμού είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός

Πολλές οικονομίες και βιομηχανίες διάφορων χωρών εξαρτώνται από τον τουρισμό, ο οποίος είναι σε θέση να κατευθύνει τη ροή του κόσμου.

Γι’ αυτό το λόγο,  η  ιδέα του Πολιτιστικού τουρισμού εξερευνάται στο διεθνές συνέδριο, με τίτλο «Cultural Sustainable Tourism»,  που πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α. ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Το συνέδριο διοργανώνει το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και γίνεται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό International Experts for Research Enrichment and Knowledge Exchange (I.E.R.E.K.).

Η τελετή έναρξης θα γίνει  στις 10 το πρωί της  Δευτέρας 27 Νοεμβρίου 2017 στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Στόχος του Συνεδρίου είναι η συζήτηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ολιστική και ιστορική σχέση τουρισμού-πολιτισμού. Ειδικοί θα αναζητήσουν τον τρόπο επίτευξης της τουριστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και ενεργειακής αναβάθμισης. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ομιλητές από περισσότερες από 25 χώρες.

Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί σήμερα  βασικό πυλώνα στήριξης της απασχόλησης και της οικονομίας. Μία από τις ανερχόμενες μορφές τουρισμού είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός.

«Το περιβάλλον -ιδιαίτερα το αστικό- δέχεται σημαντικές πιέσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού. Ιστορικοί οικισμοί και μνημεία επιβαρύνονται και απειλούνται από μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο. Επομένως, καθίσταται σημαντική η εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών.

Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική, εντέλει, ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ανάπτυξης με όρους αειφορίας» αναφέρει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου –  διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.  – καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος.

Τι είναι Πολιτιστικός Τουρισμός

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός  είναι το υποσύνολο του τουριστικού  τομέα που ασχολείται με τον τρόπο ζωής της χώρας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως είναι η  τέχνη , η αρχιτεκτονική , οι τελετουργίες, τα φεστιβάλ και άλλες αξίες που συμβάλλουν στη μετάδοση του πολιτισμού της ίδιας της χώρας. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός  περιλαμβάνει τον επισκέπτη να εμπλέκεται ή να έρχεται σε επαφή με την μοναδική κληρονομιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός τόπου. Μεγαλύτερη επίγνωση των αξιών, των γλωσσών, του τρόπου ζωής  και τα έθιμα μεταφέρονται στον επισκέπτη.

Μέσω του τουρισμού παρέχει  τη δυνατότητα σύνδεσης των πολιτισμών και  βοηθά  στη δημιουργία συνοχής μεταξύ των κατοίκων του κόσμου.  Σημειωτέον ότι ο  πολιτισμός  και η  κληρονομιά  αποτελούν τους  δύο σημαντικούς παράγοντες για την προσέλκυση τουριστών. Διατηρούν – δε –  το ύψος τους ως πόρο για την ανάπτυξη και για τη  βελτίωση  της Οικονομίας . Οι ειδικοί συμφωνούν πως η  κληρονομιά  και ο  πολιτισμός  αποτελούν  και τα δύο σημαντικά προτερήματα που θα πρέπει να διατηρηθούν, να διατηρηθούν, καθώς  και να ενισχυθούν.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, των συνθηκών διαβίωσης και της μείωσης της φτώχειας  αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω διατήρηση της  πολιτιστικής  και  της φυσικής κληρονομιάς .Η αξιοποίηση αυτών των πόρων από την ανθρωπότητα και  η μεταφορά πολιτισμών μέσω ενός ισχυρού εργαλείου ως τουρισμού  θεωρούνται από τους ειδικούς  το μοτίβο της βιώσιμης  ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

Η επίτευξη και η διατήρηση τέτοιων στόχων θα απαιτούσε υψηλά πρότυπα σχεδιασμού – υλοποίησης των  πολιτικών τουρισμού και πολιτικές διατήρησης  – διατήρησης, αλλά η συμμετοχή των κοινοτήτων και διάφορων  φορέων είναι απαραίτητη  για τη διατήρηση,  την ενίσχυση και  την βελτίωση της  Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Η εξισορρόπηση μεταξύ της κοινωνίας , του  περιβάλλοντος και του  τουρισμού  με στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την επίτευξη θετικών επιπτώσεων δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάδοσης της δημιουργικότητας και της  πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνειδητοποίησης της σημασίας του πολιτιστικού τουρισμού και των αιώνων θετικών επιπτώσεών του. Οι ειδικοί του Πολιτιστικού  Βιώσιμου Τουρισμού  συζητούν ήδη διεθνώς για τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού.

Συζητούν, μάλιστα, για  το πώς σχεδιάζουν οι  αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου να βοηθήσουν στη μεταφορά – διάδοση της σωστής προοπτικής της σπουδαιότητάς του ρόλου του Πολιτιστικού Τουρισμού, καθώς και του τρόπου διατήρησής του.

Το συνέδριο 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής: Η  αειφορία στον τουρισμό και  η βιώσιμη ανάπτυξη, οι Εναλλακτικές στρατηγικές τουρισμού, ο τουρισμός και η εκπαίδευση, ο Πολιτισμικός τουρισμός, καθώς και η Τέχνη – η αρχιτεκτονική  – ο πολιτισμός και ο τουρισμός.

Παράλληλα, θα διεξαχθούν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια, με τα εξής  θέματα: Ο Δρόμος του Μεταξιού: Σχέσεις δυτικού και ανατολικού πολιτισμού & Αναζήτηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στο πλαίσιο του τουρισμού.

Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοιχτές για τους φοιτητές, ενώ  θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

©Typologos.com 2017

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

three × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.