Οδηγίες για την απαλοιφή του πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α

0
113

Οδηγίες για την απαλοιφή του πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α

Toυ Τάκη Αλεξανδράκη, Νομικού Ε.Κ.Π.Α.

http://takisalexandrakis.blogspot.com

O νομικός Ε.Κ.Π.Α. Τάκης Αλεξανδράκης γράφει για το πιστοποιητικό αναπηρίας Ε.Κ.Π.Α.

Έχοντας θέσει στο Επίκεντρο τον Άνθρωπο, προσπαθούμε να τον ενημερώνουμε ορθά για τα δικαιώματά του και για την προβλεπόμενη από την Ελληνική νομοθεσία προστασία του. Στην εποχή αυτή κατά την οποία εξελίσσεται μια πρωτοφανής ολομέτωπη επίθεση ενάντια στους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, με σκληρές και απαράδεκτες περικοπές στο βωμό της μείωσης των σχετικών κονδυλίων, η ενημέρωση αποκτά μέγιστη σημασία.

Αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας του, απαιτώντας από την Πολιτεία να πράξει όσα οφείλει για την κοινωνική μέριμνα, εφαρμόζοντας τους θεσπισμένους νόμους. Βεβαίως, αποτελεί Ελληνικό παράδοξο ο πολίτης να υποδεικνύει στο Κράτος το πως οφείλει να εφαρμόζει τους ψηφισμένους Νόμους.

Έως και την στιγμή που θα αντικατασταθεί ο αλλόκοτος και απάνθρωπος κώδικας βαθμονόμησης της αναπηρίας που τώρα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο δημοσιονομικούς στόχους, με ένα νέο, ο οποίος θα έχει στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και την ειδική του ανάγκη και που θα εφαρμόζεται ορθά από υγειονομικές επιτροπές που πρωταρχικά θα σέβονται τον εξεταζόμενο, θα σας δίνουμε σωστές πληροφορίες βασισμένες στη νομοθεσία της Ελλάδας μας,  για να αντιμετωπίσετε την αναλγησία του Κράτους.

Παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης από δημόσιους λειτουργούς

Σας έχουμε ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θ’ αντιμετωπίσετε την άρνηση των δημοσίων λειτουργών ν’ αποδεχτούν το νόμιμο και ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, ενέργεια που αποτελεί κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στην οποία προβαίνουν κατ’ εντολή των ανωτέρων τους, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για το γεγονός πως την στιγμή εκείνη παραβαίνουν την αρχή της άσκησης χρηστής διοίκησης.

Η παράβαση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του δευτέρου σκέλους της,  κατά το οποίο οι δημόσιοι λειτουργοί, απαξιώνοντας περαιτέρω το ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, σας ασκούν πίεση για να προχωρήσετε αυτοβούλως στην εξέταση σας, από το Κ.Ε.Π.Α.

Σημειώνω πως, αν διαθέτετε ένα πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν από  την 01-09-2011 με διάρκεια εφ’ όρου ζωής, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να εξεταστείτε από το Κ.Ε.Π.Α. Κανείς δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να προσέλθετε προς εξέταση και φυσικά κανείς δεν μπορεί να σας το επιβάλλει αναγκαστικά.

Γι’ αυτό χρησιμοποιούν μόνο προφορικές αιτιάσεις προσπαθώντας να σας πείσουν. Πολλές φορές σας ασκούν υπερβολική πίεση,  ώστε να κάμψουν τις αντιστάσεις σας, και με δική σας,  αποκλειστικά πρωτοβουλία να προχωρήσετε στην εξέτασή  σας, από το Κ.Ε.Π.Α.

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η αρχή της χρηστής διοίκησης στους δημοσίους λειτουργούς, οι τελευταίοι θα πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα του διοικουμένου, να αναγνωρίζουν την αναμφισβήτητη αξία των νόμιμων δημοσίων εγγράφων που τον αφορούν, όπως εν προκειμένω τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, και να τα κάνουν, όπως οφείλουν, αμέσως δεκτά, χωρίς προφάσεις, αντιρρήσεις και χωρίς να προσπαθούν παράνομα να υποβαθμίσουν την αξία τους.

Κ.Ε.Π.Α.  η «Κολυμβήθρα» του Σιλωάμ και τα προσωπικά δεδομένα

Ας μιλήσουμε,  όμως,  τώρα με ανοιχτά χαρτιά για το περίφημο Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας. Αποτελεί την υγειονομική επιτροπή που λειτουργεί μετά από την 01-09-2011 για να πιστοποιεί την ειδική ανάγκη των εξεταζομένων.

Είναι ένας χώρος , στον οποίο προσέρχεται αυτοβούλως ο εξεταζόμενος, όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας,  όταν πρέπει να επισκεφτούμε ένα ιατρείο, ένα φαρμακείο, ένα δικηγορικό γραφείο.

Η διαφορά είναι πως, όταν φύγουμε από το Κ.Ε.Π.Α., συνήθως έχουμε, ως εκ θαύματος, «ιαθεί!». Ταυτόχρονα το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αναπηρίας μας, το οποίο περιέχει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μας και, ως εκ τούτου, χρήζει μέγιστης προστασίας σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, που η Δημόσια Διοίκηση δεν εφαρμόζει,το βγάζουν «βούκινο!».

Άμεσα το εκδοθέν πιστοποιητικό αναπηρίας μας,  πετάγεται, χωρίς καν να μας ρωτήσουν και χωρίς την γραπτή συναίνεσή μας, εντελώς ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο και ποιος  ξέρει σε πόσα και σε ποια  τερματικά φτάνει.

Αντιθέτως, όταν εξέλθετε ενός ιατρείου, ενός φαρμακείου ή ενός δικηγορικού γραφείου, ο γιατρός, ο φαρμακοποιός ή ο δικηγόρος δεν ανακοινώνει σε κανέναν και σε καμιά περίπτωση στο διαδίκτυο τους λόγους της επίσκεψή σας και όλα όσα συζητήσατε, γιατί γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και τηρεί το σχετικό απόρρητο.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 95/46

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας,  δε  γεννήθηκε φυσικά την 25η Μαΐου 2018, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής σε όλη την Ε.Ε. του GDPR. Εδώ και 21 χρόνια αποτελεί νόμο του Ελληνικού Κράτους η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46, η οποία με το Ν.2472/1997 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία.

Βάσει αυτής προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία αφορά σε συγκεκριμένο φυσικό, όχι νομικό πρόσωπο. Όμως,  η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ορόσημο,  διότι πλέον μπορούμε να διεκδικήσουμε δικονομικά οικονομικές αποζημιώσεις, όταν θιγόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η ειδοποιός διαφορά που κάνει αρκετούς να φοβούνται.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

Το Δημόσιο δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες και ο κ. Αλεξανδράκης προτείνει ένα ολοκληρωμένο διαλειτουργικό υπολογιστικό σύστημα

Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται στην Ευρώπη ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η ημέρα αυτή αποτελεί ορόσημο για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί σε περίπτωση προσβολής τους,  πρέπει να ενημερωθούμε άμεσα, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε τη διαγραφή τους,  από αρχεία και βάσεις δεδομένων και, σε περίπτωση που έχουμε υποστεί ζημία, να διεκδικήσουμε δικονομικά οικονομικές αποζημιώσεις.

Ο κανονισμός, χρησιμοποιώντας τις ίδιες αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή  των φυσικών προσώπων , του καθενός από εμάς.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες είναι: η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. δικαίωμα διαγραφής /δικαίωμα στη λήθη, στη φορητότητα), η προσθήκη νέων αρχών επεξεργασίας (όπως της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της

εμπιστευτικότητας), το ενισχυμένο πλέγμα υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας (όπως η λογοδοσία, η γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στην Εποπτική Αρχή και στο υποκείμενο, η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό της επεξεργασίας και εξ ορισμού: privacy by design/privacy by default, η εκτίμηση αντικτύπου, όταν η επεξεργασία ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα), η αύξηση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία, ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, οι ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, η ρητή δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η απάλειψη της γενικής υποχρέωσης δήλωσης της επεξεργασίας στην Εποπτική Αρχή ή λήψη της σχετικής άδειας, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων, ο μηχανισμός συνεκτικότητας, η ενθάρρυνση για θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, η αυστηροποίηση των κυρώσεων, ιδίως των διοικητικών προστίμων.

Η διάδοση εγγράφων με προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου αποτελεί παράνομη ενέργεια

Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να δίνει το δικαίωμα σε κανέναν, σε καμιά υπηρεσία να διασπείρει ανεξέλεγκτα, και χωρίς φυσικά την έγγραφη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα με περιεχόμενο τα προσωπικά δεδομένα του.

Η ανεξέλεγκτη και χωρίς έγγραφη συναίνεση του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες ηλεκτρονική και φυσική διάδοση του πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α.  αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, παράνομη ενέργεια.

Το Δημόσιο δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες. Τούτο συμβαίνει γιατί ποτέ δεν μελετήθηκε, δεν σχεδιάστηκε και φυσικά ποτέ δεν υλοποιήθηκε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό, ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο να προσφέρει, πέραν  των άλλων, υψηλό επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.

Η αλήθεια για τα πιστοποιητικά αναπηρίας

 1. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε πιστοποιητικό αναπηρίας με διάρκεια εφ’ όρου ζωής σας και ημερομηνία έκδοσης πριν την 01-09-2011, θα πρέπει να εξεταστείτε από το Κ.Ε.Π.Α.  Ανήκει αποκλειστικά σε εσάς η πρωτοβουλία για την εξέτασή  σας,  από το Κ.Ε.Π.Α. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σας υποχρεώνει να εξεταστείτε. Αποτελεί δική σας απόφαση.Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας το επιβάλλει με κανέναν τρόπο. Ουσιαστικά προσέρχεστε αυτοβούλως.
 1. Εάν έχετε προγραμματισμένο ραντεβού για να εξεταστείτε από το Κ.Ε.Π.Α., θα πρέπει προηγουμένως να καταθέσετε έγγραφη αίτηση, με την οποία αρχικά θα επισημαίνετε πως η νομοθεσία της Ελλάδας απαγορεύει το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, που περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να διατηρείται στο αρχείο ή στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Π.Α. και του Ι.Κ.Α. /Ε.Τ.Α.Μ.  ή να διακινείται με τον οποιοδήποτε τρόπο από το Κ.Ε.Π.Α. ή το Ι.Κ.Α. /Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Ακολούθως θα επισημαίνετε πως το πιστοποιητικό αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α.  ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τον εξεταζόμενο, και θα πρέπει να το παραλάβετε μόνο εσείς με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ο δικαστικός  συμπαραστάτης σας.

Τέλος, θα αιτείστε την παραλαβή επίσημου εγγράφου από το Κ.Ε.Π.Α.  και το Ι.Κ.Α/Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο θα σας βεβαιώνει πως έχουν πραγματοποιηθεί όλες εκείνες οι ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο, για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας,  από κάθε κακόβουλη ενέργεια τώρα και στο μέλλον. Επίσης,  θα σας υποδεικνύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας,  και θα σας ενημερώνει για την τήρηση του επιβαλλόμενου, από το νόμο, επιπέδου ασφαλείας για την προστασία τους. Θα σημειώνετε, επίσης, πως διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη ως εξής: «Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου».

 1. Αν έχετε κληθεί να εξεταστείτε από το Κ.Ε.Π.Α, έπειτα από πρόσκληση του ασφαλιστικού φορέα σας, θα πρέπει, πριν την εξέτασή σας, να καταθέσετε στο Κ.Ε.Π.Α. και στο Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. τις έγγραφες αιτήσεις που προαναφέρονται στο 2 και επιπλέον τις ακόλουθες έγγραφες αιτήσεις:1.Με την πρώτη έγγραφη αίτηση θα επισημαίνετε ότι σύμφωνα με το νόμο, για την ενημέρωση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, ακόμη και για την ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα σας, σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αναπηρίας σας, απαιτείται έγγραφη συναίνεσή σας.

2.Με τη δεύτερη έγγραφη αίτηση θα ζητάτε από το Κ.Ε.Π.Α και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. να ζητήσουν και να λάβουν, από τον ασφαλιστικό φορέα ή όποια άλλη δημόσια υπηρεσία που θα παραλάβει με την συγκατάθεσή σας, το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, έγγραφη ενημέρωση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, και για το τηρούμενο από αυτούς επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολούθως,  θα επισημαίνετε πως η ευθύνη για την σύννομη εφαρμογή αυτών θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από το Κ.Ε.Π.Α. και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ., γιατί αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες φέρουν δια παντός την ευθύνη της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας,  εξ ολόκληρου.

 1. Με την τρίτη και τελευταία έγγραφη αίτησή σας, στο Κ.Ε.Π.Α.  και στο Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ., θα αιτείστε να σας κοινοποιήσουν τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχουν παραλάβει από τον ασφαλιστικό φορέα σας,  ή από κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για το επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν σας επιστραφεί η σχετική διαβεβαίωση του φορέα, την ευθύνη θα φέρουν εις ολόκληρον το Κ.Ε.Π.Α.  και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να σημειώνετε πως επιφυλάσσεστε κάθε νομίμου δικαιώματός σας.

 1. Σημειώνω πως, αν δεν σας απαντήσουν, όπως οφείλουν, εντός της σχετικής προθεσμίας, θα έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή, όπου μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή (δικαίωμα διαγραφής) από το αρχείο και τη βάση δεδομένων του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και του Κ.Ε.Π.Α. κάθε αρχείου με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, γιατί η παρεχόμενη προστασία δεν είναι απόλυτη.
 2. Θα πρέπει να αιτηθείτε, επίσης, το Κ.Ε.Π.Α. και το Ι.Κ.Α. /Ε.Τ.Α.Μ. να ενεργήσουν άμεσα, ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς, που με την συγκατάθεσή σας έλαβαν γνώση του περιεχομένου του πιστοποιητικού αναπηρίας σας, να προβούν στην οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας,  από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους.
 3. Το Κ.Ε.Π.Α. και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούνται να απαιτήσουν έγγραφη σχετική διαβεβαίωση από τις υπηρεσίες και τους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και να σας ενημερώσουν γραπτώς.

 1. Τα ανωτέρω μπορούν να απαιτηθούν και με αποστολή εξώδικου εγγράφου.
 2. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται κάθε ανεξέλεγκτη διακίνηση του πιστοποιητικού αναπηρίας σας. Επίσης, διατηρείται συνεχώς το δικαίωμά σας, για την προσφυγή στη δικαιοσύνη, και για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, με κατάθεση σχετικής αγωγής, κυρίως στην περίπτωση που έχετε υποστεί ζημία.
 3. Θα λάβετε το πιστοποιητικό αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. αποκλειστικά εσείς και δε θα έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτό χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας. Αυτοβούλως θα το διαθέτετε σε όποια υπηρεσία εσείς, και μόνο εσείς, επιθυμείτε για την εξυπηρέτησή  σας.

 1. Στην περίπτωση που έχετε εξεταστεί από το Κ.Ε.Π.Α. και έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο πως το πιστοποιητικό αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. έχει διαδοθεί, Θεός ξέρει σε πόσα και ποια ηλεκτρονικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και αρχεία. Εδώ θα πρέπει να καταθέσετε το συντομότερο έγγραφη αίτηση στο Κ.Ε.Π.Α. και στο Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ., με την οποία να απαιτείτε την άμεση έγγραφη ενημέρωσή σας,  για τους φορείς που έχουν παραλάβει το πιστοποιητικό αναπηρίας σας,   Κ.Ε.Π.Α.

Επίσης,  θα καταθέσετε αίτηση προς το Κ.Ε.Π.Α.  και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ., που φέρουν εις ολόκληρον την ευθύνη της παράνομης διάδοσης του πιστοποιητικού αναπηρίας σας χωρίς τη συναίνεσή σας, να ενεργήσουν ταχύτατα και με ευθύνη τους να ζητήσουν την άμεση, οριστική διαγραφή του,  από κάθε υπολογιστικό σύστημα, βάση δεδομένων και αρχείο οποιασδήποτε υπηρεσίας και οποιουδήποτε φορέα.

Τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που το Κ.Ε.Π.Α. και το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.  θα παραλάβουν από τις υπηρεσίες και τους φορείς, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της οριστικής διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας,  από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους, θα πρέπει το Κ.Ε.Π.Α.  και το Ι.Κ.Α. /Ε.Τ.Α.Μ.  να σας τις κοινοποιήσουν το ταχύτερο. Πάντα θα πρέπει να σημειώνεται το εξής: “Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου».

Σημειώνω πως, αν δεν σας απαντήσουν όπως οφείλουν εντός της σχετικής προθεσμίας, θα έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή όπου μπορείτε να αιτηθείτε την απαλοιφή από το αρχείο και την βάση δεδομένων του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.  και του Κ.Ε.Π.Α. κάθε αρχείου με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, γιατί η παρεχόμενη προστασία τους,  δεν είναι απόλυτη. Τα παραπάνω είναι δυνατό να απαιτηθούν με την αποστολή εξώδικου εγγράφου. Επίσης,  είναι δυνατή η άσκηση αγωγής αποζημίωσης.

 1. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α. έχει φτάσει (όπως κατά κόρον συμβαίνει) στη βάση δεδομένων μιας υπηρεσίας και η εμφάνισή του στο φάκελό σας, προκαλεί πρόβλημα στη συναλλαγή σας,  με την υπηρεσία ή σας έχει προκαλέσει ζημία, θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφη αίτηση.  Σ’ αυτή θα επισημαίνεται πως είναι παράνομη η χρήση από την υπηρεσία – αποδέκτη του πιστοποιητικού αναπηρίας που διακινήθηκε παράνομα από την υπηρεσία-αποστολέα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή  σας.

Θα επισημαίνετε πως, αν το εν λόγω παρανόμως διακινούμενο έγγραφο δεν αποσυρθεί άμεσα από κάθε βάση δεδομένων και κάθε αρχείο της υπηρεσίας-αποδέκτη, αυτή θα φέρει εις ολόκληρον την ευθύνη της αποδοχής, διατήρησης και χρήσης παρανόμως διακινούμενου εγγράφου. Ταυτόχρονα θα καταθέσετε στο Ι.Κ.Α./ΕΤΑΜ και στο Κ.Ε.Π.Α.  σχετική αίτηση όπως ανωτέρω στο 7.

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να καταθέτετε αίτηση στο Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και στο Κ.Ε.Π.Α. με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, αναφέροντας την ευθύνη που το Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ.  και το Κ.Ε.Π.Α. έχουν στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός ή κάθε άλλος φορέας, ο οποίος με τη συγκατάθεσή σας, έχει ενημερωθεί αρμοδίως για το πιστοποιητικό αναπηρίας σας,  Κ.Ε.Π.Α., δεν έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν παρανόμως διακινηθεί προς τρίτους ή να έχουν διαρρεύσει προς τρίτους.
 2. Όλες τις αιτήσεις σας, θα πρέπει να τις κοινοποιείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνοδευόμενες με αίτημα για την παρέμβαση της Αρχής, ώστε να επιτευχθεί ταχεία συμμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών φορέων και να πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων τους.
 3. Επισημαίνω πως ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στη λήθη, άρα δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους, που τα έχουν αναδημοσιεύσει, ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.

Συνέπειες της απόσυρσης του πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης του πιστοποιητικού αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το δικαίωμα λήθης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας,  το απόλυτα ισχυρό έναντι όλων εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Τέλος, σημειώνω πως διατηρείτε διαρκώς το δικαίωμα ρητής ανάκλησης της συγκατάθεσης – συναίνεσής σας,  και της οριστικής διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας,  από όλες τις βάσεις δεδομένων και τα τηρούμενα αρχεία.

©Typologos.com 2018

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

15 + four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.