Πενία στο λεξιλόγιο των νέων!

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com

Πενία στο λεξιλόγιο των νέων!

Της Βένης Παπαδημητρίου e-mail: veni_veni_veni@yahoo.gr

Πενία στο λεξιλόγιο των νέων. Φτώχεια, στον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία μεταξύ τους, για την έκφραση των νοημάτων. Ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, με τραγικές επιπτώσεις στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου, την κοινωνική συνοχή, με συνέπειες στον πολιτισμό, την ταυτότητα, την επιβίωση και την προοπτική του λαού..

Στο θέμα, αναφέρεται ο Καθηγητής του ΕΜΠ, Ακαδημαϊκός, κ. Αντώνης Κουνάδης, προτείνοντας λύσεις για την ριζική καταπολέμηση του φαινομένου της λεξιπενίας.

Τί σημαίνει «λεξιπενία»;

«Εν πρώτοις θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ανήκω στον χώρο των Θετικών Επιστημών. Ωστόσο θεωρώ ότι μου επιτρέπεται να εκθέσω τις σχετικές απόψεις μου λόγω της μακράς μου θητείας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση αλλά και διότι «Η γλώσσα είναι υπόθεση όλων μας».

Μία θέση η οποία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή χάρις στις προσπάθειες της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, ενός πολιτισμικού σωματείου με Πρόεδρο τον ήδη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, και χιλιάδες μέλη —φίλους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής και πολιτικής τοποθετήσεως. Και έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας.

Η «λεξιπενία» είναι μία σύνθετη σχετικώς νέα λέξη —με πρώτο συνθετικό την λέξη και δεύτερο την πενία—, Η οποία υποδηλώνει την φτώχεια από πλευράς αριθμού λέξεων που χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία μας κα συνακόλουθα για την έκφραση των διανοημάτων μας».

Που οφείλεται το φαινόμενο της «λεξιπενίας»;

«Η γλωσσική ένδεια και αδυναμία εκφράσεως οφείλεται στην έλλειψη ορθής γλωσσικής Παιδείας στην πρωτοβάθμια και κυρίως δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτέλεσμα τούτου είναι η ανεπαρκής εκμάθηση της μητρικής γλώσσας με ζημιογόνους επιπτώσεις στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου αλλά και γενικότερα της κοινωνίας.

Η γλώσσα δεν είναι ένα απλό μέσο επικοινωνίας. Είναι εργαλείο σκέψης και διανόησης, φορέας πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, μέσο έκφρασης του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου αλλά και του ψυχισμού ενός λαού, μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας και κυριότατα μέσο πρόσβασης στη γνώση που αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη της νεολαίας, του Γένους αλλά και του πολιτισμού.

Συνεπώς, η πλημμελής γνώση της γλώσσας στερεί το άτομο από αναγκαία πνευματικά εφόδια κατά την άσκηση των δεξιοτήτων του με δυσμενείς συνέπειες στην εργασία του, συγχρόνως όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους χαλάρωσης τη κοινωνικής συνοχής αλλά και κινδύνους τόσο για τη διατήρηση της ταυτότητας, όσο και της διαχρονικής συνέχειας, της επιβίωσης και της προοπτικής ενός λαού.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο άτομο και στην ίδια την κοινωνία;

Η «λεξιπενία» είναι σύμπτωμα της ελλείψεως ή υποβαθμίσεως της γλωσσικής Παιδείας, η οποία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την κλασσική και ανθρωπιστική Παιδεία. Μία χωλαίνουσα γλωσσική Παιδεία έχει άμεση δυσμενή επίπτωση στην ανθρωπιστική κατάρτιση του ατόμου, η έλλειψη της οποίας οδηγεί αναπόφευκτα σε κρίση πνευματικών, ηθικών και πολιτισμικών αξιών.

Μία κοινωνία συγκροτούμενη από άτομα μειωμένης γλωσσικής Παιδείας έχει περιορισμένες προοπτικές ανταγωνιστικότητας, πνευματικής και κοινωνικής προόδου αλλά και επιβιώσεως. Η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη που είναι σήμερα κυρίαρχη επιδίωξη όλων των χωρών έγινε πλέον αυτοσκοπός και όχι μέσον που στοχεύει στην πνευματική, ηθική και πολιτισμική ανέλιξη του πολίτη, παράλληλα με την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών αξιοπρεπούς διαβιώσεώς του.

Όμως, μία κοινωνία ολικώς ευημερούσα αλλά με πολίτες που στερούνται ιδανικών και αρχών μοιραίως γίνεται ευάλωτη στις μάστιγες του σημερινού κόσμου, όπως είναι τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, άλλες ηθικής φύσεως εκτροπές, αλλά και η διαπλοκή, η διαφθορά, η γενικότερη χαλάρωση των ηθών, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα εθνικά μας θέματα. Επίκαιρη είναι και η σημερινή πρωτόγνωρη κρίση θεσμών που απειλεί τον ίδιο τον κοινωνικό μας ιστό.

Μπορεί μία ολόκληρη κοινωνία να χαρακτηρίζεται από «λεξιπενία»;

«Επί του παρόντος η «λεξιπενία» χαρακτηρίζει τη νέα γενιά. Εάν όμως δεν εξαλειφθεί έγκαιρα με την αναβάθμιση της γλωσσικής Παιδείας, η παράτασή της θα οδηγήσει μετά από δύο ή τρεις γενιές σε μία κοινωνία γλωσσικώς απαίδευτη»

Πως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της «λεξιπενίας»;

Υπάρχει ανάγκη επιστροφής στην κλασσική Παιδεία με αναβάθμιση της γλωσσικής Παιδείας που υπέστη σοβαρά πλήγματα από τις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αντιμεταρρυθμίσεις είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική κατά την πορεία της χώρας μας προς την Παγκοσμιοποίηση και την Ενοποίηση των χωρών της Ευρώπης.

Η ουσιαστική κατάργηση στο Γυμνάσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο σηματοδότησε μία φθίνουσα πορεία για την κλασσική μας Παιδεία και ιδιαίτερα για την Ελληνική Γλώσσα με την υποβάθμιση του ρόλου της Γραμματικής, του Συντακτικού, την κατάργηση του ιστορικού τονισμού των λέξεων με την αποσύνδεση της Ελληνικής Γραμματείας από τις ρίζες της, με τη συρρίκνωση του λεξιλογίου της νεολαίας μας, με την υπέρμετρη χρήση ξένων λέξεων, κ.λ π.

Ένας παλιός στίχος του Γ. Σεφέρη που γίνεται σήμερα επίκαιρος περιγράφει την κατάσταση: «Ο Θεός μας χάρισε μία γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα, χαριτωμένη που αντέχει, μολονότι ‘εχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά να την φάνε».

Επιβάλλεται η γενικότερη αναβάθμιση των γλωσσικών μαθημάτων, των οποίων οι ώρες διδασκαλίας έχουν σημαντικώς συρρικνωθεί, κυρίως λόγω της εισαγωγής άλλων μαθημάτων, τα οποία ωστόσο θα μπορούσαν να διδαχθούν μέσω σεμιναρίων ή εργασιών κατ’ οίκον.

Η σωστή γνώση της γλώσσας είναι προϋπόθεση για την απόκτηση οποιωνδήποτε άλλων γνώσεων. Π. χ. τα Μαθηματικά απαιτούν σαφήνεια και μεγάλη ακρίβεια στη διατύπωσή τους, προϋπόθεση των οποίων είναι η πολύ καλή γνώση των Ελληνικών.
Είναι πρώτιστο καθήκον όλων μας η διαφύλαξη και προαγωγή της γλώσσας μας, η οποία μας συνδέει αρρήκτως με τις βαθειές ρίζες της εθνικής και πολιτισμικής μας παραδόσεως. Όπως έχει λεχθεί από τον Νίκο Καζαντζάκη —αλλά και άλλους διανοητές— «Η αληθινή πατρίδα ενός λαού είναι η γλώσσα του. Εάν αυτή χαθεί, χάνεται και ο λαός μαζί της.»

——————————————————————————————————-
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο κ. Αντώνιος Ν. Κουνάδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.- Ακαδημαϊκός και μέλος Ξένων Ακαδημιών πέραν των ερευνητικών του αντικειμένων στην περιοχή της Εφαρμοσμένης Μηχανικής ενδιαφέρεται και για θέματα που αφορούν στην Ελληνική γλώσσα ως Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς και Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων.

©Typologos.com-2011

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.