Φωτης Φυτσιλης

O Δρ Φώτης Φυτσιλής είναι κοινοβουλευτικός ερευνητής και Προϊστάμενος του τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων. Είναι ιδρυτής του Hellenic OCR Team, μιας ανοικτής πληθοποριστικής πρωτοβουλίας για την επεξεργασία και μελέτη κοινοβουλευτικών δεδομένων.

©Typologos.com 2019