Ιωαννης Σουλης

Website: http://utopia.duth.gr/~soulis/

Γεννήθηκε στην Δράμα της Ανατολικής Μακεδονίας το 1951 από γονείς καταγόμενους εκ της Δυτικής Μακεδονίας (Σαμαρίνα, Γρεβενά) Ελλάς.

Είναι πατέρας τριών παιδιών. Έχει υπηρετήσει τον Ελληνικό Στρατό επί 30 μήνες 1972- 1975 σε διάφορες μονάδες διαβιβάσεων.

Ο πατέρας του ήταν Δασολόγος (Επιθεωρητής Δασών) και διεύθυνε επιχειρησιακές μονάδες στη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία επί 37 συναπτά έτη.

Τις πέντε πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου τις τελείωσε στο 10ο  Δημοτικό Σχολείο Δράμας, 1957- 1961. Το Δημοτικό το τελείωσε στη πόλη της Κομοτηνής 3ο Δημοτικό Σχολείο, 1961.

Τις πέντε πρώτες τάξεις τις τελείωσε στο Γυμνάσιο Αρρένων Κομοτηνής. 1961- 1967.Το Γυμνάσιον το τελείωσε στη πόλη της Θεσσαλονίκης, 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 1968.

Σπούδασε:

-Εφηρμοσμένα Μαθηματικά, άριστα 8.66 ( B.Sc. Applied Mathematics), Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1968- 1972.

-Μ.Sc.Mechanical Engineering, (Fluid Mechanics and Thermodynamics),Strathclyde University ,Glasgow, Scotlland, 1975-1978.

-Ph.D Mechanical Engineering, Cambridge University, England, 1978- 1982. Επιβλέποντες καθηγητές ο J.D. Denton, Sir William Hawthorne  και D.S. Whitehead. Ο χώρος ερεύνης του Διδακτορικού Διπλώματος ευρίσκεται στην περιοχή της Υπολογιστικής και Πειραματικής Μηχανικής Ρευστών.

Τον Ιούνιο του 1982 διορίσθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ως Επιμελητής στην πρώην Β! Έδρα Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων.

Από το Δεκέμβριο του 1982 έως και τον Απρίλιο του 1986 κατείχε θέση του Λέκτορα.

Το 1986 εξελέγη στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή και υπηρέτησε τη θέση αυτή μέχρι και το 1992. Το 1992 εξελέγη στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο, «Υδραυλική με έμφαση στην Υπολογιστική και Πειραματική Υδραυλική» .Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι και το 2008.

Το 2008 εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητού του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο, «Υδραυλική με έμφαση στην Υπολογιστική και Πειραματική Υδραυλική». Την θέση αυτή υπηρετεί έκτοτε.

Δημοσίευσε (μέχρι και Μάιος 2011) 180 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια. Υπάρχουν περί τις 290 αναφορές (citations) των εργασιών του.

Έχει δημοσιεύσει περί τα 27 Πανεπιστημιακά συγγράμματα. Έχει φέρει εις πέρας περί τις 55 Διπλωματικές Εργασίες σε Προπτυχιακό επίπεδο και 25 σε Μεταπτυχιακό επίπεδο επί θεμάτων Υπολογιστικής και Πειραματικής Υδραυλικής Μηχανικής.

Ήταν μέλος των 3 Διδακτορικών Διατριβών, και επικούρησε επιπλέον 2 Διδάκτορες. Επικουρεί 3 Διδακτορικές Διατριβές.

Δημιούργησε περί τους 120 κώδικες Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής. Δημοσίευσε περί τα 24 εσωτερικά reports. Συμμετείχε σε 57 ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε διάφορα περιοδικά και μέλος επιστημονικών οργανώσεων.

Θα ήθελε να ευχαριστήσει εκ βάθους την Ελληνική Πολιτεία,  η οποία τον βοήθησε και τον επέτρεψε να συμβάλλει με τον επιστημονικό του, αγώνα για μια πιο μεγάλη Ελλάδα.Πιστεύει ότι συνέχισε τον αγώνα του πατρός του, και πιθανώς να μην τον απογοήτευσε.

© Typologos.com 2011