Δημητριος Κατσικης

Ο Δημήτριος Κατσίκης γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας (B.Sc.), μεταπτυχιακού διπλώματος στη σχολική και εξελικτική ψυχολογία (M.Sc.) και υποψήφιος διδάκτορας (Ph.D.) εξελικτικής και σχολικής ψυχολογίας από το τμήμα ψυχολογίας και τον τομέα εξελικτικής και σχολικής ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον είναι προχωρημένος λογικοθυμικός ψυχοθεραπευτής (Advanced Therapist in Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy, R.E.C.B.T.: Hellenic Institute of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, Αθήνα) και είναι εκπαιδευμένος στην λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς (Functional Behavior Analysis, F.B.A.: «ΜΟΝΟΡΟΔΙ»: Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα) και στη διαδικασία  της συμβουλευτικής (Counseling Process: Εταιρεία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία, Ε.Κ.Α.Ψ.Υ., Θεσσαλονίκη).

Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο διδασκαλίας μαθημάτων για το προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και στο πλαίσιο του προγράμματος Higher National Diploma (H.N.D.) στο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) «Μεσογειακό Κολλέγιο» (Mediterranean College) Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας εξελικτικός-σχολικός ψυχολόγος και λογικοθυμικός ψυχοθεραπευτής, ως εξωτερικός συνεργάτης σε φορείς (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων, Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. και Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης I.C.P.S.) ενώ έχει εργαστεί ως εξωτερικός κλινικός συνεργάτης σε διεπιστημονική ομάδα κέντρου λογοθεραπείας.

Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα ψυχολογίας ως επιστημονικός συνεργάτης ενώ είναι εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά και μη μέσα.

Είναι μέλος της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Ψ.Ε.Β.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.).

Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Στον ελεύθερο χρόνο του,ασχολείται με τα τύμπανα και με τη συλλογή μουσικών εργασιών προοδευτικής ροκ μουσικής στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής. Επίσης, γυμνάζεται εντατικά και απολαμβάνει τη συντροφικότητα, τις κοινωνικές συναντήσεις, το διάβασμα ποικίλης ύλης, τον κινηματογράφο και τα ταξίδια.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Ψυχολογική θεωρία, έρευνα, πρόληψη και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στην ψυχική υγεία, συμβουλευτική ψυχολογία & ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους, εφαρμογές συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας στο σχολείο και στην οικογένεια, πηγές υποστήριξης και εμπόδια κατά την ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου, εφαρμογές σχολικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας σε τομείς επίτευξης και σταδιοδρομίας του ατόμου, νέες τεχνολογίες και παρέμβαση στην ψυχική υγεία.

©Typologos.com 2011