Εύφημη μνεία απονεμήθηκε σε τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κι ένα ειδικό της HL7 Hellas για την εργασία με τίτλο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com

Εύφημη μνεία απονεμήθηκε  σε τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κι ένα ειδικό της HL7 Hellas για την εργασία με τίτλο  «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;»

Του Νίκου Μόσχοβου, e-mail: nikmoshov@gmail.com


Εύφημη μνεία απονεμήθηκε σε  τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ) κι ένα ειδικό της HL7 Hellas για την εργασία  τύπου κριτικής ανασκόπησης με  τίτλο  «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;».

Η απονομή έγινε στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) στις 12-13 Οκτωβρίου του 2012 στην Αθήνα.


Για την εκπόνηση της μελέτης συνεργάστηκαν οι ειδικοί του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής και του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-ΙΠ, καθώς και του Οργανισμού  HL7 HELLAS.

Συγγραφείς είναι οι επιστήμονες του ΙΤΕ-ΙΠ  Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Δημήτριος Κατεχάκης και  Μανόλης Τσικνάκης, καθώς κι ο ειδικός της HL7 Hellas, Αλέξανδρος Μπέρλερ.

Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ).

Αναλυτικότερα περιγράφει  την ουσιαστική χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου και δίνει το στίγμα της δια-λειτουργικότητας- που θα  πρέπει να εξασφαλίζεται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων- προκειμένου να αξιοποιηθούν πραγματικά οι ήδη μεγάλες υφιστάμενες επενδύσεις.

Αναφέρεται, δε, στην την σημασία της πιστοποίησης και σε όλα υα  στάδια εφαρμογής συστημάτων  τύπου ΗΦΥ, ούτως ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική χρήση στην καθημερινή πρακτική.

«Η επισήμανση της ποιότητας των προδιαγραφών,  οι οποίες συνοδεύουν τις προκηρύξεις έργων πληροφορικής αποτελεί χρήσιμη υπόδειξη για την εξάλειψη των καταστάσεων – φαινομένων που παρατηρούνται μέχρι  και σήμερα.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αποτελεί τη συστηματική – διαχρονική συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη. Η διαχρονική αυτή καταγραφή πληροφοριών υγείας επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων που συλλέγουν πληροφορίες και τα  στοιχεία υγείας των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπευθύνων  του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας για την απονομή.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας παρέχει πληροφορίες διοικητικής- οικονομικής – στατιστικής φύσεως και ποιοτικού ελέγχου.

«Η υιοθέτηση και ουσιαστική χρήση του ΗΦΥ αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως  είναι η βελτίωση στην ποιότητα, στην ακρίβεια και στην διαθεσιμότητα της πληροφορίας, η αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας αιτημάτων, καθώς και στη  βελτίωση της παραγωγικότητας.

Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας  προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στον ασθενή, όπως για παράδειγμα το ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής, την κλινική εικόνα σε βάθος χρόνου, και οι απαραίτητες λοιπές πληροφορίες για την υποστήριξη αποφάσεων (π.χ. ειδοποιήσεις για αλλεργίες, κτλ).

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση του ΗΦΥ στο σύστημα υγείας αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της  ήδη υφιστάμενης υποδομής των φορέων υγείας», σημειώνουν

Οι ιατρικές – νοσηλευτικές εφαρμογές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ αποτελούν τις πρώτες και μοναδικές στον τομέα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην Ελλάδα.  Έχουν, μάλιστα, λάβει πιστοποιητικό ποιότητας, το οποίο είναι  αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκά!

Πιο συγκεκριμένα,  έχουν λάβει τη Σφραγίδα Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας 2ου   Επιπέδου από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, «EuroRec».

Οι εφαρμογές του ΙΤΕ λειτουργούν ήδη  παραγωγικά σε περισσότερους από 20 φορείς Υγείας της  Ελλάδας.

Οι περισσότερες από αυτές είναι τμήματα  των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Υγείας. Τέτοιου είδους συστήματα είναι ήδη εγκαταστημένα στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας!

Χαρακτηριστικό είναι ότι  με το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 έχουν πιστοποιηθεί από το 2008 κι όλες ερευνητικές – αναπτυξιακές δραστηριότητες ή υπηρεσίες που παρέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

©Typologos.com 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.