Ελληνικά Πανεπιστήμια

0
143

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, οδός Πατησίων42Τ. Κ. 10682 Αθήνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210- 381.6930 και Πρυτανεία- Τηλ: 210-389.7121. Β’ Κτίριο, Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης- Τηλεφωνικό Κέντρο: 210- 480.1260.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 541 24,Θεσσαλονίκη. Γραμματεία Πρύτανη- Τηλ.: 2310- 99.6715, -6728, -6703, -6704 και fax : 2310-99.6706. Γραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξη-Τηλ.: 2310-99.6716, -6610 και fax:2310- 99.7390 . Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Τηλ.: 2310-99.6713, -6708 και fax: 2310- 99.6729 Γραμματεία Αντιπρύτανη Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & ΕΠΕΑΕΚΤηλ.: 2310-99.6709 και fax:2310-99.6798.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
, Τηλεφωνικό Κέντρο:2310-99.6000, Τμήμα Σπουδών- Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων- Τηλ:Κτίριο Διοίκησης, 1οςόροφος, Τηλ.: 2310.99.6727.Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-Κτίριο Διοίκησης, 1οςόροφοςΤηλ.: 2310-99.5291, -5293, -5294, -5289, -5292, -5287 και fax: 2310-99.5292.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων-Κτίριο Διοίκησης, 1οςόροφος-Τηλ: 2310-99.6742και Fax: 2310-99.1621, Τμήμα Σπουδών- Τηλ.: 2310.99.6771 και fax: 2310-99.5112, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων- Τηλ.: 2310-99.6751 και fax: 2310.99.6725.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διασύνδεσης- Τηλέφωνα 2310-99.9001, 2310 -99.5315, Κεντρικό γραφείο Διασύνδεσης: Τηλ.: 2310-99.5314 και Fax: 2310-99.5312. Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Προϊσταμένη- Τηλ.: 2310-99.5291, Για μέλη ΔΕΠ- τηλ: 2310-99.5294,-5293,Για τους Εξερχομένους Φοιτητές- Τηλ: 2310-99.5306,-1605,-5169 καιγια τους Εισερχομένους Φοιτητές: 2310-99.5289,-5166,-1391, καθώς και fax: 2310- 99.5292).

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 11855- Αθήνα. Γραμματεία Πρυτανείας- Τηλ:210-529.4802και fax: 210-346.0885 ή 210-529.4832, Γραμματεία Αντιπρύτανη- Τηλ:210- 529.4905 και fax: 210-346.0885 και 210-529.4832, Γραφείο Διασύνδεσης- Τηλ: 210- 529. 4884 (Γραμματεία), 210- 529. 4816 (Εργασιακά θέματα),210-529. 4883 (Εκπαιδευτικά θέματα) και 210-529. 4817 (Επιχειρηματικότητα).

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, Τ.Κ. 57001 Θέρμη. Γραφείο Προέδρου- Τηλ: 2310-807.551 ή 2310-474.910.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100- Κομοτηνή, Γραμματεία Πρυτανικών Αρχών-Τηλ: 25310- 39.042-39044-39046 και Fax: 25310- 39.081.Γενικές πληροφορίες τηλ:25310-39.000, Για νεοεισακτέους- τηλ:25410- 79.900, Δημόσιες Σχέσεις:25310- 39.104.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ,10679- Αθήνα. Τηλ: 210-368.9770 ή 9771 και Fax: 210-368.9717. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού- Τηλ: 210- 368.9766 και Fax:210- 368.9691, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Εξωτερικών Σχέσεων- Τηλ: 210.368.9786 και Fax: 210-368.9741, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού κι Ανάπτυξης- Τηλ: 210-368.9760 ή 9761 ή 9780 και Fax: 210- 368.9711.

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Τ.Κ 15780 Ζωγράφου και Συγκρότημα Πατησίων, Πατησίων 42 Τ. Κ. 10682, Αθήνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210- 772.1000, Γραφείο Πρύτανη- Τηλ:210- 772.2046  ή 210-772.2047  και Fax: 210-772.2048, Γραφείο ΑντιπρύτανηΟικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης- Τηλ: 210-772.2050 και Fax: 210-772. 1960,Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού- Τηλ: 210-772.2049 και Fax: 210-772. 1960.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ. Κ. 26335, Πάτρα. Τηλ:2610- 367.300 και Fax:2610- 367.650. Πρόεδρος- Γραμματεία- Τηλ: 2610-367.359 καιFax: 2610-367.370 ή 210-725.7224 και Fax:210- 725.7201.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.Τηλ.: 26610- 87.609. Γραφεία Πρυτανείας: Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου και Ακαδημίας, Τ.Κ.49100, Κέρκυρα. Τηλ:26610-87.110 ή 87.115 ή 87.120 καιFax:26610- 87.112. Γραφείο Διασύνδεσης-Πλατεία Ελευθερίας, παλαιά Ανάκτορα, Τ.Κ. 49100- Κέρκυρα. Τηλ. Υπηρεσίας πληροφόρησης:26610-87.733 και Τηλ. Υπηρεσίας Συμβουλευτικής:26610-87.735.Επιτροπή Ερευνών: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Τ.Κ.49100 Κέρκυρα, τηλ.: 26610-87.603.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-820.3911.Τηλέφωνα Γραμματείας Πρύτανη: 210-820.3911.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη. Τηλ:22510-36.000 και Fax: 22510-36.009, Πρύτανης- Τηλ: 22510- 36.012. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας- Τηλ:22510-36.022. Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού- Τηλ: 22510-36.026.ΑντιπρύτανηςΟικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης- Τηλ: 22510-36.024. Κτίριο Διοίκησης- Τηλ:22510-36.000 ή 36.012 και Fax: 22510-36.019. Γραφεία Αθήνας- Βουλγαροκτόνου 30- Τ.Κ. 11742, Αθήνα. Τηλ: 210-649.2000 και Fax:210- 649.2199.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,Εγνατία 156,Τ.Θ. 1591, ΤΚ.540 06, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό Κέντρο:2310-89.1101, Γραμματεία Πρυτανείας- Τηλ: 2310-89.1244, 2310-89.1362 και 2310-89.1298, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων- Τηλ: 2310-891.245, Γραφείο Τύπου- Τηλ: 2310- 891.131,Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ημιόροφος, Γραφείο 7- Εγνατία 156, Τ.Κ,540 06-Θεσσαλονίκη) – Τηλ.2310- 891.221και fax:2310-89.1260.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη, τηλ. 24610- 56.200, γραφείο Προέδρου- τηλ: 24610- 56.200 και fax: 24610- 56.201, Επιτροπή Ερευνών- τηλ: 24610-56230 και Fax: 24610- 56.221, Οικονομική Υπηρεσία –τηλ: 24610- 56300 ή 56.330 και Fax: 24610-56.301.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221 Βόλος, Τηλ.24210- 74.000, Γραφείο Πρύτανη. Τηλ. 24210 -74.502 και 24210- 74.515, και Fax: 24210 -74.614, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Τηλ. 24210-74.516 και Fax: 24210 -74.608, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Τηλ: 24210-74.514- Fax:24210- 74.610, Αντιπρύτανης ΟικονομικούΠρογραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας,Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων- Τηλ: 24210-74.527 και Fax: 24210- 74.643, Επιτροπή Ερευνών- Τηλ: 24210-74.628, Γραφείο Διαμεσολάβησης –Κτιριακό Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών και Λαχανά Τ.Κ. 38334 Παλαιά- Βόλος. Τηλ: 24210-06431 – 06469 – 06470 και Fax: 24210-006471.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35100, Λαμία Τηλεφωνικό Κέντρο: 22310-66.730,Οικονομική Υπηρεσία- Τηλ: 22310-66.704, ΕΛΚΕ- Τηλ: 22310-66.702, Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων-Τηλ:22310-66.926 , Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική -Τηλ:22310-66.900, Γραμματεία Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης- Τηλ:22610-26.558.

Πανεπιστήμιο Κρήτης Πρυτανεία, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ74 100 Ρέθυμνο, Τηλ: 28310- 77.900και fax:28310- 77.909. ΠρυτανείαΒασιλικά Βουτών,T.K. 71 003 Ηράκλειο, Tηλ: 2810- 545.200 και 2810-545.210 και fax: 2810- 545.212.

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρύτανης- τηλ: 210-920.1013, Αντιπτρύτανης  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Τηλ.210-920.1015, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού κι Ανάπτυξης, Τηλ: 210-920.1019, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – Τηλ: 210- 920.1338, Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών- Τηλ: 210-920.1141 και fax: 210-920.1142.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.26504- Ρίο. Τηλ; 2610-997.120 και 2610.997.100 και fax: 2610-991.711. Πρύτανης: Τηλ: 2610- 991.822, 2610- 991.040, 2610-999.605 και 2610-996.604. Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας- Τηλ: 2610-991.822, 2610-991.040, 2610- 996.605 και 2610- 996.603. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού- Τηλ; 2610-991.822, 2610-991.040, 2610- 996.605 και 2610-996.602. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού κι Ανάπτυξης- Τηλ: 2610-996.607. Διεύθυνση Διεθνών- Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων – Τηλ: 2610-969.026 και 2610- 969.027. Επιτροπή Ερευνών- Τηλ: 2610-969.058 και fax: 2610-996.677. Γραφείο Διασύνδεσης: 2610- 996.679 και fax: 2610-996.679.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534- Πειραιάς. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-414.2000 και fax: 210- 414.2328, Πρύτανης- Τηλ: 210-414. 2257 καιFax:210- 414.2339,Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού- Τηλ: 210-414.23.70καιFax:210- 414.2377, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού κι Ανάπτυξης, Τηλ: 210- 414.2148καιFax: 210-414. 2389 ή 2390, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών- Γρηγορίου Λαμπράκη 21- Πειραιάς. Τηλ: 210-414.2000, Φοιτητική Λέσχη- Τσαμαδού 78- Πειραιάς- Τηλ: 210- 411.0389, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών- Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Πειραιάς. Τηλ: 210-414.2619.

Πολυτεχνική Σχολή- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Κοσμητείας- Τηλ: 2310- 99.5602 και fax: 2310- 99. 5611.

Πολυτεχνείο Κρήτης, Πλατεία Αγ. Τίτου Τ. Κ. 73132, Χανιά, Πρυτανεία 28210-37005 και 7006,Γραφείο Διασύνδεσης & ΣταδιοδρομίαςΠολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, Χανιά , Τηλ: 28210- 37.330 και37331 ή 37332 και fax: 28210- 37522 και fax: 28210- 28.417

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ.1186, Τ.Κ. 45110- Ιωάννινα Τηλεφωνικό Κέντρο: 26510-07.777, Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Τηλ: 26510-07105-7, 07203, 07443 και07312, καθώς και fax: 26510-07024. Διεύθυνση Εκπαίδευσης- Τηλ: 26510-07.288 και 07.439, καθώς και fax: 26510-07.087, Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας- Τηλ:26510-084.54 ή 55, 58, καθώς και fax: 26510-086.86.

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανός 28 Τ.Κ. 22100- Τρίπολη και Ερυθρού Σταυρού 18, Τ.Κ.22100- Τρίπολη. Πρύτανης- Τηλ: 2710-230.000. Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας- Τηλ: 2710-230.012, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Τηλ:2710-230.003, Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού- Τηλ: 2710- 230.012.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελευθερίου Βενιζέλου  70, Τ.Κ. 17671- Αθήνα. Πρύτανης- Τηλ: 210-954.9120-101, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού- Τηλ: 210.954.9101, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπττυξης- Τηλ: 210-954.9102, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας- Τηλ:210-954.9126 και fax:210-954.9252. Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων-Τηλ:210-954.9330. Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών- Τηλ: 210-954.9338 και 210-954.9100.

©Typologos.com 2011

 

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.