Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά ερευνητική προσπάθεια

0
8
O καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης είναι συντονιστής του προγράμματος για την Κύπρο.

Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά  ερευνητική προσπάθεια

18:33:05,01/08/2018
Tα αποτελέσματα του τομέα της εκπαίδευσης θα δείξει ερευνητική προσπάθεια στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την ποιότητα και την ισότητα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας μετρά η ερευνητική προσπάθεια με τίτλο «Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments (OCCAM)» του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 Marie Skłodowska-Curie (MSC) European Training Network (ETN) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστή τον καθηγητή Λεωνίδα Κυριακίδη.

O καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης είναι συντονιστής του προγράμματος για την Κύπρο

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σχεδόν στα 4 εκατομμύρια ευρώ και ο προϋπολογισμός για το Πανεπιστήμιο Κύπρου πλησιάζει τα 485.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα, έχει διάρκεια 3 έτη και  σκοπεύει στην ανάπτυξη και  στην αξιοποίηση των κατάλληλων μεθόδων δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων διεθνών ερευνών που θα μπορέσουν να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των διεθνών ερευνών στον τομέα της εκπαίδευσης αφορά στο γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των αποκλίσεων στις επιδόσεις των μαθητών παρατηρείται ανάμεσα στις χώρες,  που συμμετέχουν στις έρευνες αυτές και ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό εντοπίζεται ανάμεσα σε σχολεία της ίδιας χώρας.

Οι διαφορές που παρατηρούνται φαίνεται να αντιστοιχούν με όσα αποκτά ένας τυπικός μαθητής φοιτώντας στο σχολείο για δύο σχολικά έτη. Οι αιτίες και οι συνέπειες τέτοιων διαφορών δεν είναι όμως καλά κατανοητές στο παρόν στάδιο.

Από την αρχή της νέας χιλιετίας ξεκίνησε μια νέα γενιά διεθνών συγκριτικών μελετών. Μελέτες,  όπως είναι  η PISA και η TIMSS,  επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνεπώς έχουν μια διαχρονική συνιστώσα σε επίπεδο συστήματος που μπορεί να αξιοποιηθεί για να εντοπιστούν οι επιδράσεις, οι οποίες  ασκούν αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει και τις δύο διαστάσεις μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας:  την ποιότητα και  την ισότητα. Για το λόγο αυτό, οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων των συγκριτικών ερευνών, που θα προταθούν, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.

Αναμένεται να επηρεάσουν τη μεθοδολογία και  το επίπεδο ανάπτυξης –  διεύρυνσης των θεωρητικών  σχημάτων και εργαλείων της εκπαίδευσης, αφού η έρευνα δεν έδωσε μέχρι και τώρα τη δέουσα σημασία και στις δύο διαστάσεις της αποτελεσματικότητας.

Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα θα προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για κατάρτιση Νέων Ερευνητών (Early-Stage Researchers), έτσι ώστε να καταστούν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις διεθνείς αξιολογήσεις των μαθητών και στην παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς  και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, οι νέοι ερευνητές θα λάβουν διεπιστημονική κατάρτιση και τα επιμέρους ερευνητικά τους έργα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς ανάπτυξης πολιτικών και δράσεων που θα αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του προγράμματος θα εργοδοτηθούν 15 νέοι επιστήμονες- ερευνητές σε Κύπρο και εξωτερικό (2 από αυτούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου), οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορικές ή και μεταδιδακτορικές μελέτες.

©Typologos.com 2018

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

12 − 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.